Hormonen

Bij menstruatie vóór het 12e jaar, heeft een vrouw 30 procent meer kans op borstkanker. Vrouwen die na hun 55e jaar in de overgang komen, hebben tweemaal meer kans op borstkanker dan vrouwen bij wie de menopauze vóór hun 45e jaar begon. De oorzaak ligt in de werking van de eierstokken. Vrouwen bij wie de eierstokken op jonge leeftijd zijn weggehaald, hebben na de operatie een verlaagde kans op borstkanker.

Hoger risico bij vrouwen zonder kinderen

Vrouwen die nooit zwanger zijn geweest, hebben tweemaal zoveel risico op borstkanker dan vrouwen die wel kinderen hebben. Belangrijk is de leeftijd waarop de vrouw haar eerste kind krijgt. Vrouwen die hun eerste kind na hun 35e krijgen, hebben ongeveer even veel risico als vrouwen zonder kinderen. Onafhankelijk van de leeftijd waarop het eerste kind werd gekregen heeft het krijgen van een groot aantal kinderen een beschermende werking.

Beschermend effect van borstvoeding

Het geven van vier tot twaalf maanden borstvoeding vermindert de kans op borstkanker met 22 procent. Het effect is groter naarmate de vrouw jonger is als ze borstvoeding geeft.

Beperkt risico door de pil

Net als bij hormoonpreparaten is er de laatste jaren ook veel aandacht voor de invloed van orale anticonceptiemiddelen. De pil bestaat immers ook uit oestrogeen en progesteron. De pil geeft een licht verhoogd risico op borstkanker. Hoe groot dit (kleine) risico is, hangt af van de dosering van de hormonen in de pil, en welke hormonen er in de pil zitten. De nieuwere pillen bevatten een ander soort hormoon (estradiol(valeraat) in plaats van ethinylestradiol) die zorgt voor een lagere bloedspiegel van oestrogeen. Dit is in theorie gunstig voor het risico op borstkanker, maar dit moet nog bewezen in klinische studies. 

 

Uitzondering hierop zijn de vrouwen die een afwijking in een van de borstkankergenen hebben (BRCA1, BRCA2); zij hebben een sterk verhoogd risico op het ontstaan van borstkanker en met hen moet het risico van het gebruik van de pil besproken worden. (Bron: Het Borstkanker Boek)

Verhoogd risico door gebruik van hormonen tegen overgangsklachten

Ook hormoonpreparaten die tijdens de overgang worden gebruikt kunnen een rol spelen. Tijdens de overgang wisselen de oestrogeenspiegels. Uit grootschalige Amerikaanse onderzoeken bleek dat bij meer dan vijf jaar oestrogeengebruik de kans op borstkanker met 30 tot 40 procent toeneemt. De borstkanker is dan vaak van het lobulaire-type. De toename van het risico hangt af van de duur van de behandeling en het effect is niet blijvend. Vijf jaar na het stoppen met de oestrogenen is het risico gelijk aan dat van vrouwen die nooit deze behandeling hebben gehad.

Hormoonpreparaten in het kader van een IVF-behandeling geven geen bewezen verhoogde kans op het ontstaan van borstkanker.

DES

DES-moeders hebben tussen hun 45e en 65e levensjaar een verhoogd risico op borstkanker. DES-moeders zijn vrouwen die tussen 1947-1976 diethylstilbestrol (DES) voorgeschreven hebben gekregen tijdens hun zwangerschap. DES is een hormoon dat werd voorgeschreven om 'de vrucht' vast te houden bij een dreigende miskraam of als er in het verleden herhaalde miskramen waren geweest.

 

Op de vraag of DES-dochters een verhoogd risico hebben op borstkanker geeft wetenschappelijk onderzoek nog geen duidelijk antwoord. Het advies van het DES Centrum is om altijd deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Bij problemen en klachten is het advies altijd naar een arts te gaan. Meer informatie zie: www.descentrum.nl

Laatst gewijzigd: 23-03-2015

Tags bij dit artikel

Reacties

Schrijf een reactie

Er zijn nog geen reacties op deze pagina.

Reageren

Let op: je reactie wordt inclusief de opgegeven naam onderaan deze pagina gepubliceerd. BVN behoudt het recht om deze (op taalgebruik) aan te passen of te verwijderen.

 

Wil je een vraag direct aan een van onze ervaringsdeskundigen stellen, gebruik dan het 'Stel je vraag'-formulier

 

Nieuwe reacties:

Typ het getal acht in cijfers:

Submenu