Aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek

Onderzoek

Wanneer een afwijking van de borst een kwaadaardige tumor blijkt te zijn, zullen er aanvullende onderzoeken uitgevoerd worden. Soorten aanvullend onderzoek zijn botscan, CT-scan, erfelijkheidsonderzoek, genprofieltest, longfoto en PET-CT-scan. Welk onderzoek bij jou wordt uitgevoerd, hangt af van de soort borstkanker.

Botscan

Met een botscan kunnen uitzaaiingen in de botten worden opgespoord. Voor de scan wordt een licht radioactieve stof ingespoten. Deze stof zorgt ervoor dat de botten zichtbaar zijn op de foto’s.

CT-scan

Uitzaaiingen kunnen ook opgespoord worden met een CT-scan. Je krijgt dit onderzoek wanneer er een vermoeden is van uitzaaiingen in de longen, lever of botten. Een CT-scan brengt organen en weefsels in beeld door middel van röntgenstraling. Aan de ene kant van het apparaat wordt straling afgegeven, aan de andere kant wordt de doorgelaten straling gemeten.

Erfelijkheidsonderzoek

Met erfelijkheidsonderzoek kan je onderzoeken of er in jouw familie een erfelijke aanleg voor borstkanker voorkomt. Een klinisch geneticus voert dit onderzoek uit door samen jou de familiegegevens in kaart te brengen en het voorkomen van kanker in jouw familie in een stamboom vast te leggen.

Lees meer over erfelijkheidsonderzoek bij Stichting Erfelijke Kanker Nederland

Genexpressie profieltest

Een genprofieltest (ook genexpressietest genoemd) kan bepalen of chemotherapie nodig is in het behandelplan. Er zijn twee soorten genprofieltesten: MammaPrint® en Oncotype DX®. De test wordt uitgevoerd op tumorweefsel dat bij de operatie is verwijderd of via een biopsie is verkregen. Met de uitslag kan het risico op uitzaaiingen worden voorspeld. 

Een genprofieltest wordt uitgevoerd bij vrouwen ouder dan 50 jaar met een klinisch hoog risico op borstkanker als: 

  • De borstkanker een invasieve tumor in een vroeg stadium is. 
  • De tumor hormoongevoelig en HER2-negatief is. 
  • Er maximaal één tot drie uitzaaiingen in de lymfeklier zijn. 

Is de uitslag van een genprofieltest dat er een hoog risico op uitzaaiingen is, dan zal een arts behandeling met chemotherapie adviseren. Is de uitslag van een genprofieltest dat er een laag risico op uitzaaiingen is, kan afgezien worden van behandeling met chemotherapie. 

Vraag bij je zorgverlener of deze test ook voor jou zinvol is. Als de test voor jou zinvol is, kan het je helpen om samen met de arts het besluit te nemen of chemotherapie wel of niet voldoende meerwaarde heeft voor jou.  

Oncotype DX® en MammaPrint®worden vergoed vanuit de basisverzekering. (Deze informatie is gepubliceerd op 31 oktober 2023)

Longfoto

Een longfoto is een röntgenfoto van de borstkas. Een longfoto kan uitzaaiingen in de longen, het hart en de lymfeklieren zichtbaar maken.

PET-CT-scan

Een PET-CT-scan is een onderzoek waarbij uitzaaiingen opgespoord kunnen worden. Voor een PET-scan dient de arts een radioactieve stof toe. Deze stof wordt vooral door kankercellen opgenomen. Zo zijn kankercellen en gezonde cellen goed van elkaar te onderscheiden. Met een CT-scan worden alle weefsels en organen duidelijk in beeld gebracht. Een PET-CT-scan combineert deze twee technieken. Daardoor kan een arts duidelijk zien waar in het lichaam kankercellen aanwezig zijn.

Lees meer over een PET-CT-scan op kanker.nl.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!