Gezocht: twee nieuwe bestuursleden voor Borstkankervereniging Nederland

Borstkankervereniging Nederland (BVN) komt op voor de belangen van mensen met borstkanker en erfelijke/familiaire aanleg. Wil jij ons helpen om de stem van de (ex-)patiënt te laten horen? Kom dan in ons bestuur! Per 18 september 2021 is BVN op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

BVN is een landelijke patiëntenvereniging die zich inzet voor alle mensen en hun naasten die met borstkanker te maken hebben (gehad) en/of een erfelijke of familiaire aanleg voor borstkanker hebben. Dat doen we samen met meer dan 230 vrijwilligers en een klein professioneel bureau van 8 fte.  

BVN richt zich op drie speerpunten:

1. Informatievoorziening en voorlichting

BVN biedt actuele informatie en voorlichting over leven met en na borstkanker en medische informatie voor verschillende doelgroepen zoals jonge vrouwen, oudere vrouwen, erfelijke aanleg voor borstkanker, uitgezaaide borstkanker, mannen en naasten.

2. Belangenbehartiging

BVN verbindt ervaringen en inzichten van (ex-)borstkankerpatiënten als ervaringsdeskundigen met ontwikkelingen in de zorg, overal daar waar dit de kwaliteit van zorg en aandacht voor borstkankerpatiënten kan verbeteren. BVN agendeert onderwerpen die vanuit het patiëntenperspectief belangrijk zijn om de kwaliteit van borstkanker(na)zorg te verbeteren. Daarbij agendeert BVN onderwerpen die vanuit patiëntenperspectief belangrijk zijn op de agenda van onderzoekers, beleidsmakers (o.a. bij de ziekenhuizen), zorgverzekeraars en zorgverleners en biedt vanuit een onafhankelijke positie gevraagd of ongevraagd advies en kiest hierbij bij voorkeur voor een positief kritische toonzetting.

3. Lotgenotencontact

Wanneer je hoort dat je borstkanker hebt, staat je wereld op z’n kop. Een groot deel van de (ex-)borstkankerpatiënten geeft aan behoefte te hebben aan lotgenotencontact. Het serviceteam van BVN biedt persoonlijke ondersteuning door telefonisch en online contact, daarnaast is er lotgenotencontact via social media en worden er (online) bijeenkomsten gehouden.

Taken van het bestuur

Het bestuur houdt toezicht op de vertaling van de strategie naar beleid, werkplan, stakeholdersbeleid en resultaten. Daarnaast is het bestuur werkgever van en klankbord voor de directeur van de vereniging.

Voor een uitgebreide beschrijving van de bestuurstaken klikt u hier.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 • Minimaal vier van de zeven bestuursleden zijn (ex-)borstkankerpatiënt en/of erfelijk belast.  

 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines is aanwezig.

 • Er wordt voorzien in relevante netwerk- en lobbyfunctie ten behoeve van een brede belangenbehartiging.

 • De leden van het bestuur opereren ten opzichte van elkaar en de directeur onafhankelijk en kritisch .

Profiel nieuw bestuurslid

Ons nieuwe bestuurslid is een daadkrachtige belangenbehartiger voor het verbeteren van borstkankerzorg en beschikt over:

 • Affiniteit met de doelstelling van BVN;

 • Bestuurlijke kwaliteiten: met name het vermogen om een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand te bewaken;

 • Het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan;

 • Het vermogen om advies te geven en toezicht in collegiaal verband uit te kunnen oefenen;

 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

 • Gevoel voor het functioneren in een maatschappelijke organisatie;

 • Inzicht in strategische afwegingsprocessen en in staat hoofd- van bijzaken te scheiden;

 • Inzicht in de rol van patiëntenorganisaties (is een pré).

Voor BVN is het belangrijk dat de komende jaren duurzaam en structureel andere wegen worden verkend en geïmplementeerd voor het (ver)werven van middelen. Om die reden zoekt BVN een bestuurslid dat over relevante werkervaring en expertise beschikt met betrekking tot fondsenwerving.

Voor de tweede vacature van bestuurslid worden kandidaten uitgenodigd met een juridische achtergrond en expertise, bij voorkeur op het gebied van het verenigingsrecht.

Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt de voorkeur gegeven aan de benoeming van een man.

Tijdsinvestering

Het bestuur vergadert minimaal 6x per jaar en is aanwezig tijdens de Algemene Ledenvergadering. De tijdsinvestering betreft ongeveer 40 uur op jaarbasis.

Vergoeding

Alle functies binnen het bestuur zijn onbezoldigd. Reis- en andere onkosten worden vergoed.

Meer informatie

Heeft u vragen over de vacature, dan kunt u contact opnemen met Engelien Calis, voorzitter van het bestuur: 06-30774167.

Sollicitatieprocedure

Kandidaten die zich herkennen in het bovenstaande profiel worden verzocht om uiterlijk 18 mei 2021 hun motivatie en CV te mailen naar Marjan van Beest, HR medewerker; beest@borstkanker.nl

De sollicitatiecommissie bestaat uit twee bestuursleden en een vertegenwoordiger van de ledenadviesraad (LAR). Gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden conform COVID-19 maatregelen digitaal plaats op 21 en 22 mei 2021.

BVN logo
Borstkankervereniging Nederland

Lees het laatste nieuws van Borstkankervereniging Nederland in het nieuwsoverzicht.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!