Wil jij je stem namens borstkankerpatiënten laten horen?

Borstkankervereniging Nederland (BVN) komt op voor de belangen van mensen met borstkanker en erfelijke/familiaire aanleg. Wil jij ons helpen om de stem van de (ex-)patiënt te laten horen? Kom dan onze Ledenadviesraad versterken! 

Wat is de LAR?

De Ledenadviesraad bestaat uit maximaal tien leden en is een goede afspiegeling van onze achterban: mensen met en na borstkanker en erfelijke/familiaire aanleg. De taak van de LAR is om het algemeen beleid, de opstelling van BVN in het oncologisch speelveld en specifieke onderwerpen kritisch te volgen. De adviesraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan directie en bestuur.

Waarom zou je LAR-lid worden?

Interesse en opkomen voor de belangen van borstkankerpatiënten, daar draait het om. Jouw betrokkenheid om samen met anderen advies te geven, is hard nodig. Er gebeurt veel op het gebied van borstkankerzorg. Dat schept een enorme verantwoordelijkheid voor zowel directie als voor bestuur. Het is de vraag of de missie van BVN en de wijze waarop BVN zich presenteert in overeenstemming is met wat de leden willen. Een mondige en gemotiveerde LAR is onmisbaar voor het nodige draagvlak en om BVN scherp te houden.

Wat wordt er van je verwacht?

Als LAR-lid heb je een brede belangstelling voor oncologische zorg en behandeling van borstkanker, zowel nationaal als internationaal. Je vergadert (onder normale omstandigheden) maximaal vier keer per jaar. Mocht het nodig zijn, dan is een extra bijeenkomst of bespreking mogelijk. Gespreksonderwerpen zijn gekoppeld aan onderwerpen vanuit bestuur of directie of eigen ingebrachte stukken. Ook wordt er regelmatig tussentijds overlegd als er bepaalde thema’s spelen.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je je aanmelden, aarzel dan niet en mail of bel naar Monica Bronsgeest (bronmaas@gmail.com of 06-23510016).

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!