Wil jij je als voorzitter van de Ledenadviesraad inzetten voor (ex-) borstkankerpatiënten?

Borstkankervereniging Nederland (BVN) komt op voor de belangen van mensen met en na borstkanker, uitgezaaide borstkanker en erfelijke/familiaire aanleg. Wil jij ons helpen om de stem van de (ex-) patiënt te laten horen? Kom dan onze Ledenadviesraad (LAR) versterken!

De LAR bestaat momenteel uit vijf leden en is een goede afspiegeling van onze achterban.

Binnenkort eindigt de termijn van één van onze leden en daarom zijn wij op zoek naar vervanging. Graag komen wij in contact met iemand die de voorzittersrol binnen de LAR op zich wil nemen.

Wat is de LAR?

De taak van de LAR is om voor de leden het algemeen beleid, de opstelling van BVN in het oncologisch speelveld en de uitvoering van de meerjarenstrategie kritisch te volgen. De adviesraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan directie en bestuur. We vergaderen regelmatig om daar invulling aan te geven en hebben intensief contact met de directeur en het bestuur. 

Thema’s die jaarlijks terugkomen zijn de begroting, de jaarrekening en het jaarplan. Op dit moment richten we ons onder meer op ledenwerving en naamsbekendheid.

Waarom zou je LAR-lid worden?

Er gebeurt veel op het gebied van borstkankerzorg. Dat schept een enorme verantwoordelijkheid voor zowel directie als voor bestuur. Je kunt daar als lid van de LAR in meedenken vanuit het patiëntenperspectief. Een mondige en gemotiveerde LAR is onmisbaar voor het nodige draagvlak en om BVN scherp te houden.

Werkwijze LAR

We vergaderen acht keer per jaar. De vergaderingen zijn gepland voor de bestuursvergadering, zodat we de directeur input kunnen geven voor deze bestuursvergadering. De meeste vergaderingen zijn online en duren 1,5 uur. Tweemaal per jaar vergaderen we op het kantoor van de BVN in Utrecht. Daarnaast is er tweemaal per jaar een vast moment voor een overleg met het bestuur. In principe zijn ook deze vergaderingen op kantoor en is er 1,5 uur voor vrijgemaakt.

Alle vergaderingen zijn aan het einde van de middag of begin van de avond op een doordeweekse dag. Mocht het nodig zijn, dan is een extra bijeenkomst of bespreking mogelijk.

De termijn is drie jaar, die kan worden verlengd met nog eens drie jaar.

Wat wordt er van je verwacht?

Als voorzitter zorg je ervoor dat deze vergaderingen goed en gestructureerd verlopen. Verder is het belangrijk dat je de verbinding zoekt en contacten onderhoudt tussen de leden, met de directeur en met de voorzitter van het bestuur. Veel secretariële werkzaamheden worden uitgevoerd door de overige leden.

Verder vragen wij dat je:

  • affiniteit hebt met waar de BVN voor staat;
  • (ex-) patiënt of een naaste daarvan bent;
  • ervaring hebt met of belangstelling hebt voor het leiden van de vergaderingen van de LAR;
  • communicatief vaardig bent en je je richt op verbinding;
  • interesse hebt om op beleidsmatige wijze mee te denken en te kijken bij de BVN.

De vacature is niet betaald. Onkosten kunnen (voor zover toegestaan) worden gedeclareerd.

Meer informatie

Bij belangstelling ontvangen wij graag een korte motivatie en je CV. Die kan je toesturen naar breunesse@borstkanker.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 

Heb je vragen over deze vacature ook dan kun je mailen naar Marieke, een lid van de huidige LAR neemt daarna contact met je op.

Maak hier kennis met de huidige leden van de LAR

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!