Wil jij je inzetten voor het verbeteren van borstkankerzorg? BVN zoekt een bestuurslid!

Wil jij je inzetten voor het verbeteren van borstkankerzorg, heb jij een juridische achtergrond (een studie is voldoende) en wil je je op hoofdlijnen inzetten voor het belang van borstkankerpatiënten? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! BVN is op zoek naar een bestuurslid dat vanaf 11 juni 2022 het bestuur komt versterken.

 

Wie zijn wij?

BVN is dé landelijke vereniging die zich inzet voor alle mensen en hun naasten die met borstkanker te maken hebben (gehad) en/of een erfelijke of familiaire aanleg voor borstkanker hebben. Dat doen we met een klein professioneel bureau van 6 fte (onder leiding van een directeur) samen met meer dan 230 vrijwilligers. We hebben bijna 6000 leden en behartigen de stem van 15.000 nieuwe patiënten per jaar. We zetten ons op 3 manieren in :

1. Informatievoorziening en voorlichting

BVN biedt actuele en onafhankelijke patientgerichte informatie en voorlichting over leven met en na borstkanker en medische informatie voor verschillende doelgroepen en hun naasten. De doelgroepen betreffen jonge vrouwen, oudere vrouwen en mannen met borstkanker, erfelijke borstkanker en uitgezaaide borstkanker.

2. Belangenbehartiging

BVN verbindt ervaringen en inzichten van borstkankerpatiënten als ervaringsdeskundigen met ontwikkelingen in de zorg, daar waar dit de kwaliteit van zorg en aandacht voor borstkankerpatiënten kan verbeteren. BVN agendeert onderwerpen die vanuit het patiëntenperspectief belangrijk zijn om de kwaliteit van alle aspecten van borstkanker(na)zorg te verbeteren.

Daarbij agendeert BVN onderwerpen die vanuit patiëntenperspectief belangrijk zijn op de agenda van onderzoekers, beleidsmakers (o.a. bij de ziekenhuizen), zorgverzekeraars en zorgverleners en biedt vanuit een onafhankelijke positie gevraagd of ongevraagd advies en kiest hierbij bij voorkeur voor een positieve kritische toonzetting.

3. Lotgenotencontact

Wanneer je hoort dat je borstkanker hebt staat je wereld op z’n kop. Een groot gedeelte van de (ex-)borstkankerpatiënten geeft aan behoefte te hebben aan lotgenotencontact. BVN zorgt voor mentale, inhoudelijke en praktische steun aan lotgenoten door lotgenoten door zowel fysiek als digitaal mogelijkheden aan te bieden voor ontmoeting en ondersteuning. Het gaat om het mogelijk maken van onderlinge uitwisseling van ervaringskennis en het elkaar bieden van (emotionele) steun.

De invulling van deze doelstellingen gebeurt aan de hand van de Meerjarenstrategie 2020-2025 ‘Van krapte naar focus’.

Wat doet het bestuur van BVN?

Het bestuur van BVN houdt toezicht op de vertaling van de strategie naar beleid, werkplan, stakeholdersbeleid en resultaten. Daarnaast is het bestuur werkgever van- en klankbord voor de directeur van de vereniging.

Samenstelling van het bestuur

Bij de samenstelling van het bestuur gelden de volgende uitgangspunten:

 • Minimaal vier van de zeven bestuursleden zijn (ex) borstkankerpatiënt en/of erfelijk belast.
 • Er is een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig.
 • Er is voorzien in relevante netwerken en lobbycapaciteit ten behoeve van een brede belangenbehartiging.
 • De leden van het bestuur zijn in staat ten opzichte van elkaar en de directeur onafhankelijk en kritisch te opereren.

Wat ga jij doen?

Als bestuurslid ben je een daadkrachtige belangenbehartiger voor het verbeteren van borstkankerzorg en beschik je over:

 • Affiniteit met de doelstelling van BVN.
 • Bestuurlijke kwaliteiten: met name het vermogen om een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand te bewaken.
 • Het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om advies te geven en toezicht in collegiaal verband uit te kunnen oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Gevoel voor het functioneren in een maatschappelijke organisatie.
 • Inzicht in strategische afwegingsprocessen en in staat hoofd- van bijzaken te scheiden.
 • Inzicht in de rol van patiëntenorganisaties

Voor de functie van bestuurslid BVN worden kandidaten uitgenodigd met een juridische achtergrond. Het is geen vereiste om actief te zijn in het juridische veld. Daarbij zoekt BVN bij voorkeur een kandidaat die een specifieke doelgroep uit haar achterban vertegenwoordigt.

Een uitgebreide beschrijving van de bestuurstaken vind je in ons bestuursregelement.

Tijdsinvestering en vergoeding

Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar en is aanwezig tijdens de Algemene Ledenvergadering. De tijdsinvestering betreft ongeveer 50 uur op jaarbasis.

Alle functies binnen het bestuur zijn vrijwillig. Reis- en andere onkosten worden vergoed.

Sollicitatieprocedure

Herken jij je in bovenstaand profiel? Mail dan uiterlijk 22 april 2022  je motivatie en CV naar Marjan van Beest, medewerker HR & Financiën via beest@borstkanker.nl.

Bij het sollicitatiegesprek zijn twee bestuursleden en een vertegenwoordiger uit de ledenadviesraad (LAR) aanwezig. Gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden conform COVID-19 maatregelen plaats vanaf 22 april 2022.

Bij vragen over de vacature kun je contact opnemen met de voorzitter van het bestuur:  Engelien Calis, 06-30774167.

 

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!