Waar kunnen naasten terecht?

Waar kunnen naasten terecht?

Vaak gaat alle aandacht naar de patiënt. Logisch. Maar ook als naaste kun je behoefte hebben aan ondersteuning. Hulp inschakelen in een vroeg stadium kan lange nazorg schelen. Er zijn verschillende mogelijkheden om hulp voor jezelf te krijgen.

  • Hulp van de huisarts

  • Hulp van de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-ggz)

  • Hulp van hulpverleners in ziekenhuizen

In veel ziekenhuizen zijn hulpverleners aanwezig. Bijvoorbeeld medisch maatschappelijk werkers, medisch psychologen of speciaal getrainde verpleegkundigen. Bij hen kun je je gevoelens bespreken. Daarnaast kunnen zij je informatie geven over regelingen en voorzieningen. Jullie aanspreekpunt in het ziekenhuis kan je vertellen welke hulp in jullie ziekenhuis aanwezig is.

Discussiegroepen

Op kanker.nl vind je een discussiegroep voor naasten.

Inloophuizen

Bij inloophuizen kun je terecht om over je ervaringen te praten. Of voor voorlichting, activiteiten en contact met lotgenoten. Je kunt er zonder verwijzing en zonder afspraak binnenlopen.

Psycho-oncologisch centrum

Een psycho-oncologisch centrum biedt gespecialiseerde zorg. Bijvoorbeeld individuele gesprekken, partner-relatie gesprekken, gezinsgesprekken of groepsgesprekken. Je kunt daar behoefte aan hebben bij angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid, depressieve gevoelens of relatieproblemen door de ziekte.

BIG-geregistreerde psycholoog

Bij voorkeur iemand die aantoonbare ervaring heeft met mensen met kanker en hun naasten.

Dit hebben wij voor jou

Hulp of contact met ervaringsdeskundigen
B-bewust checklist naasten
B-bewust checklist seksualiteit en intimiteit

Hulp voor kinderen

Kankerspoken.nl is voor kinderen en jongeren met een ouder met kanker. Op de website wordt kanker bespreekbaar gemaakt. Niet alleen medisch, maar ook wat het voor het kind betekent en hoe daarmee om te gaan.

Stichting Langs de Zijlijn vraagt aandacht voor de impact van kanker op het gezin en pleit ervoor dat kinderen in een vroeg stadium gezien, gehoord en ondersteund worden. Een van de activiteiten is de jaarlijkse landelijke dag waarbij aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen voor kinderen uit het gezin als een ouder wordt getroffen door kanker. Dat moet leiden tot meer begrip voor de positie van kinderen en hun wankele positie tijdens en na het ziekteproces.

Stichting achter de regenboog helpt kinderen en jongeren bij wie iemand is doodgegaan.

Stichting Bliss to Shine is een stichting die verwendagen organiseert voor thuiswonende kinderen uit gezinnen die te maken hebben met kanker.

Boeken voor kinderen

Mama's borst is ziek -Hanneke de Jager
Mama's Foobies - Lotte en Marit Koopal
Kankerklas - Corien van Zweden
Gewoon pech als je moeder borstkanker heeft - Esther Smid
Ik ben Jack! Jack leert over kanker - Daniëlle van Caspel en Angelique van Staveren

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!