Invloed van behandelingen

Invloed van behandelingen

Bij het bepalen van het juiste moment voor de reconstructie, is het belangrijk om rekening te houden met je verdere behandelplan. Bespreek dit met je verschillende behandelaars.

Borstreconstructie voor bestraling

Bij het bepalen van het moment van de reconstructie, is het belangrijk om rekening te houden met je verdere behandeltraject. Zo geeft bestraling een verhoogd risico op slechte wondgenezing en complicaties, met name als er voor de reconstructie een prothese wordt gebruikt. Overleg hierover met je plastisch chirurg. In enkele centra – waaronder het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en Tergooi Hilversum – wordt wel een reconstructie vóór bestraling gedaan.

Een reconstructie kan invloed hebben op de bestraling. Het is belangrijk om de radiotherapeut (bestralingsarts) te betrekken bij het nemen van een besluit. Na een reconstructie is de plek waar de tumor zat soms lastiger te bereiken voor de radiotherapeut. Hierdoor kan het gebied dat bestraald moet worden, soms groter worden.

Borstreconstructie na bestraling

Door bestraling kunnen de huid en borstspier beschadigen. Hierdoor kan een borstreconstructie moeilijker worden. Zo’n 30% van de reconstructies met een prothese na de bestraling mislukt.

Bij een reconstructie na bestraling is er een verhoogd risico op complicaties. Door bestraling kunnen de huid en borstspier die er onder ligt namelijk beschadigd raken. Het is daarom verstandig om de reconstructie uit te stellen tot minimaal een half jaar na de bestraling. Laat je hierover goed voorlichten door je plastisch chirurg.

Om de kans op wondgenezingsproblemen te verkleinen, zal naast een prothese vaak niet-bestraald, gezond weefsel moeten worden toegevoegd. Dit kan met behulp van bijvoorbeeld de rugspier (LD lap). De borst kan ook helemaal van eigen weefsel worden gemaakt. Bijvoorbeeld met de buikmethode (DIEP). Hierbij wordt het overschot aan huid en vet van de onderbuik gebruikt om een volledige borst te maken.

Als er na bestraling huidproblemen zijn, maken sommige plastisch chirurgen gebruik van Acellulaire Dermale Matrix (ADM). Merknamen zijn onder meer Strattice© en SurgiMend©. Deze zijn gemaakt van varkenshuid. Over de voor- en nadelen van deze methode bestaan verschillende meningen. Het beste is om dit met je arts te bespreken.

Invloed van chemotherapie

Uit een uitgebreide literatuurstudie is gebleken dat (neo)adjuvante chemotherapie een directe borstreconstructie niet in de weg staat. Dit is chemotherapie die gegeven wordt voor de operatie en/of bestraling.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!