Behandeling en zorg

Behandeling en zorg bij uitgezaaide borstkanker

Uitgezaaide borstkanker is bijna nooit te genezen. De behandeling zal dan ook gericht zijn op het remmen van de groei van de kankercellen en het verminderen van de klachten.

Het doel van de behandeling is het verlengen van je leven, met een goede kwaliteit. In dat geval wordt gesproken van een palliatieve behandeling. Hoe lang deze palliatieve fase duurt, verschilt per persoon. Veel hangt af van hoe agressief de tumor is. Bij een tumor die snel groeit, is de levensverwachting meestal kort, vaak slechts enkele maanden. Maar bij minder agressieve tumoren, kun je met een palliatieve behandeling soms nog jaren leven.

Hoe jouw behandeling eruit ziet, hangt af van een aantal factoren, zoals je persoonlijke situatie en de kenmerken van de tumor.

Onder je persoonlijke situatie vallen bijvoorbeeld:

  • Welke behandelingen voor borstkanker je eerder hebt gehad.

  • Hoe goed je conditie is: bepaalde zware behandelingen kun je alleen krijgen als je fit genoeg bent.

  • Je persoonlijke voorkeuren en behoeften.

  • Je verdere medische situatie en of je wordt behandeld voor andere ziektes.

  • Soms kunnen ook je leeftijd en kwetsbaarheid een rol spelen.

Deze kenmerken van de uitzaaiingen zijn van belang bij het kiezen van een behandeling:

  • Waar in je lichaam de uitzaaiingen zich bevinden.

  • Het aantal uitzaaiingen en de grootte ervan.

  • De snelheid van groei van de uitzaaiingen.

  • De eigenschappen van de uitzaaiingen (hormoongevoelig, HER2-positief, triple negatief)

Wat de eigenschappen van de uitzaaiingen zijn, wordt vastgesteld door middel van een biopsie. Als de uitzaaiingen zich op een plek bevinden waar een biopsie lastig is, kun je het met je arts over alternatieven hebben, zoals meedoen aan wetenschappelijk onderzoek.

Als er wel een biopt kan worden genomen, kan de arts de behandeling van de uitzaaiing verder op maat maken door rekening te houden met de kenmerken van de uitzaaiing.

Hormoongevoelige uitzaaiingen kunnen worden behandeld met hormonale therapie. Ook kan voor een combinatie van hormonale en doelgerichte therapie worden gekozen. Als de uitzaaiingen niet meer op de therapie reageren, kan de arts ervoor kiezen over te stappen op chemotherapie.

Voor uitzaaiingen die HER2-positief zijn, wordt vaak gekozen voor chemotherapie en doelgerichte therapie. Er zijn verschillende doelgerichte medicijnen. Als de uitzaaiingen niet meer op een bepaald medicijn reageren, is het vaak mogelijk over te stappen op een ander medicijn.

Als je te maken krijgt met triple negatieve uitzaaiingen, krijg je doorgaans chemotherapie. Ook komen veel vrouwen in aanmerking voor immunotherapie, binnen een wetenschappelijke studie. Je arts kan je hier meer over vertellen.

Afhankelijk van de plaats van de uitzaaiingen, kan nog worden gekozen voor aanvullende medicatie. Bijvoorbeeld voor het verstevigen van je botten in het geval van botuitzaaiingen. Als je veel pijn hebt, kan je arts kiezen voor bestraling om deze pijn te verminderen.

Een palliatieve behandeling is een doorlopend proces. Regelmatig zal je arts – vaak door middel van een MRI, CT, PET-CT of bot-scan – controleren wat het effect van de behandeling is en zo nodig zal het behandelplan worden bijgesteld.

Overige palliatieve zorg

Naast de behandeling door je arts kun je in de palliatieve fase nog meer zorg krijgen. In elk ziekenhuis vind je palliatieve teams, waarin een medisch oncoloog, palliatief verpleegkundig specialist, pijnarts, longarts en geestelijk verzorger samenwerken. Ook kun je begeleiding krijgen van psychosociale hulpverleners, fysiotherapeuten en diëtisten. Bij een palliatief team kun je aankloppen voor bijvoorbeeld geestelijke, sociale of spirituele zorg. Ook kun je hier terecht om te overleggen over complementaire zorg. Deze zorg is erop gericht klachten te verminderen en je kwaliteit van leven te verbeteren. Ook thuis kun je hulp krijgen, in de vorm van thuiszorg en mantelzorg.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!