COVID-19 borstkankerconsortium opgericht!

De oprichting van het NABON COVID19-consortium is een feit! Zorgverleners, onderzoekers en Borstkankervereniging Nederland hebben de handen ineengeslagen en gaan gezamenlijk optrekken om de impact van de COVID-19-crisis op de borstkankerzorg in kaart te brengen, te monitoren en evalueren. IKNL neemt hierin de lead en gaat het consortium coördineren en ondersteunen. Als Borstkankervereniging Nederland hebben we sinds het uitbreken van de coronacrisis in Nederland nauw contact met het Nationaal Borstkankeroverleg Nederland (NABON) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). We willen graag dat de borstkankerzorg ook nu zo goed mogelijk doorgaat. Daarom zijn we erg blij met de oprichting van dit consortium.

Het consortium gaat zich bezighouden met het monitoren van de huidige veranderingen in de borstkankerzorg door de COVID-19-crisis en het evalueren van de uitkomsten van de zorg en wetenschappelijk onderzoek op de lange termijn. Per deelonderwerp zullen workpackages  worden opgezet, met per workpackage een projectleider. De vraagstellingen hebben betrekking op de impact van de crisis op het hele zorgpad (vanaf screening tot nazorg en sterfte). Er zal worden gekeken naar mogelijkheden voor financiering van de uitvoer van (onderdelen) van het evaluatie en onderzoeksplan.

Enkele voorbeelden van vragen die we gaan oppakken:

  • Wat is de invloed van de COVID-19-crisis op het aantal diagnoses?
  • Welke invloed heeft de COVID-19-crisis op het tijdig stellen van de diagnose? Heeft een vertraagde diagnose invloed op het stadium en de uiteindelijke prognose?
  • Welke effecten zijn er op de doorlooptijd tussen diagnose en eerste behandeling?
  • In hoeverre wordt er afgeweken van de richtlijn en de specifieke COVID-19 aanbevelingen voor aangepaste behandelprotocollen?
  • Wat is het effect van de aangepaste behandelprotocollen (bijvoorbeeld minder fracties radiotherapie of minder chemotherapie) op de lokale controle van de ziekte?

Meer informatie

Hier lees je meer over het NABON COVID19-consortium.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!