Helft (ex-)borstkankerpatiënten gaat er financieel op achteruit

48 procent van de (ex-)borstkankerpatiënten heeft minder inkomsten en extra uitgaven. Van alle kankerpatiënten ervaart 76 procent nadelige financiële gevolgen door de ziekte. Van de mensen die behoefte hebben aan financiële hulp of ondersteuning, krijgt slechts een derde van hen dit daadwerkelijk. 

Dit blijkt uit onderzoek van Borstkankervereniging Nederland in samenwerking met NFK (B-force en Doneer je ervaring) onder 4675 mensen die kanker hebben of hebben gehad. 1469 hiervan zijn borstkankerpatiënt.

Moeite met rondkomen

De helft van alle kankerpatiënten ziet door de ziekte hun inkomen dalen. Deze daling is voor vijf op de tien mensen groot tot zeer groot en bij zes op de tien blijvend. Voor de helft begon de daling binnen een jaar na diagnose - ondernemers rapporteren veel vaker binnen een jaar een inkomensdaling dan werknemers. Een jaar na diagnose geeft een kwart van de mensen aan meer moeite te hebben met rondkomen.

“Ik ben net klaar met chemo en heb nog veel restklachten. Nu zit ik anderhalf jaar in de ziektewet. Na een jaar werd ik 30 procent gekort, terwijl ik nog middenin de behandelingen zat.”

Extra uitgaven

Als we kijken naar alleen de borstkankerpatnten heeft 48 procent minder inkomsten en extra uitgaven. Bij deze extra uitgaven kun je denken aan meer reiskosten, het eigen risico van de zorgverzekering of een hogere premie voor de levensverzekering van de hypotheek. Maar ook het aanschaffen van hulpmiddelen en nieuwe kleding als gevolg van lichamelijke veranderingen wordt genoemd. Voor 50 procent zijn deze extra uitgaven tijdelijk, voor een kwart  zijn ze blijvend.

Impact op dagelijks leven

Ruim de helft van alle kankerpatiënten geeft aan dat de financiële gevolgen ook een negatieve invloed hebben op het psychisch welzijn. Daarnaast ervaren ze gevolgen op het gebied van sport, hobby en vrije tijd, werk, mobiliteit en relaties. Er wordt met name bezuinigd op luxe zaken (47 procent). 43 procent spaart minder en 35 procent maakt het spaargeld op. 28 procent van de respondenten bezuinigt op dagelijkse zaken, 10 procent verkoopt bezittingen.

Schamen

Een derde van de (ex-)borstkankerpatiënten die financiële gevolgen ervaart, vindt het niet makkelijk om hierover te praten. 25 procent vindt dat hun financiële situatie niemand wat aan gaat en één op de zeven mensen schaamt zich er zelfs voor. 

De financiële gevolgen hebben overduidelijk impact op het dagelijks leven van mensen met borstkanker. Corrine (41) kan hierover meepraten: zij werd door de late gevolgen van de ziekte afgekeurd als doktersassistente en belandde in een financiële crisis. Lees haar verhaal hier.

Bekijk hier alle resultaten van het onderzoek

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!