Patiënten Adviesgroep (PAG)

Patiënten Adviesgroep (PAG) bij wetenschappelijk onderzoek

Hoe meer het perspectief van patiënten wordt meegenomen in trials en onderzoeken, hoe bruikbaarder de uitkomsten zijn voor de patiënten. In de Patiënten Adviesgroep (PAG), zitten twintig ervaringsdeskundigen die patiëntenperspectief inbrengen bij wetenschappelijk onderzoek.

Hoe meer het perspectief van patiënten wordt meegenomen in trials en onderzoeken, hoe bruikbaarder de uitkomsten zijn voor de patiënten. In de Patiënten Adviesgroep (PAG), een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse borstkankeronderzoeksgroep (BOOG) en BVN, zitten twintig ervaringsdeskundigen die patiëntenperspectief inbrengen bij wetenschappelijk onderzoek.

Patiëntenperspectief wordt steeds meer gevraagd en gewaardeerd. In 2019 was er een toename in het aantal aanvragen voor patiënt partnerschap. Van nul naar zestien! Hierbij vroegen onderzoekers aan de PAG of een patient advocate vanaf begin af aan in een actieve rol kan meedenken in hun onderzoek.

De PAG is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Borstkankeronderzoekgroep (BOOG) en BVN. Het doel van de PAG is dat onderzoeksaanvragen aangescherpt worden, patiënteninformatie over onderzoeken duidelijk is en dat de uitvoering van onderzoeken zoveel mogelijk aansluit bij wensen en behoeften van deelnemende patiënten.

Ben je onderzoeker en wil je een aanvraag doen voor patiëntenadvies? Vul dan onderstaande datum in en klik op 'volgende pagina'.

  • Huidige Aanvraag patiëntenadvies
  • Aanvraag
  • Voltooid

Een  adviesvraag indienen:

Uw aanvraag wordt behandeld door de Patiëntenadviesgroep (PAG). De  PAG wordt gecoördineerd vanuit BOOG en BVN. Het onderzoek wordt mogelijk besproken binnen de BOOG of BVN. Uw aanvraag wordt daar vertrouwelijk behandeld. Door indienening van een adviesvraag gaat u akkoord met de bespreking van uw onderzoeksvoorstel onder de leden van de PAG.

Bij vragen over uw adviesaanvraag kunt u terecht bij Marjolein Scholten van BVN (scholten@borstkanker.nl) of bij info@borstkankerpanel.nl.
Alleen aanvragen met een volledig protocol en (een zo volledig mogelijke) lekensamenvatting worden in behandeling genomen. Wij verwachten n.a.v. het advies dat de PAG heeft gegeven een inhoudelijke reactie die voor niet-medici toegankelijk is.

Vermelding van raadpleging van de patiëntenadviesgroep (PAG) op elke vorm van studiedocumentatie/website etc. kan alleen in overleg en overeenstemming met BOOG/BVN.

De PAG behandelt alleen aanvragen die specifiek betrekking hebben op borstkanker of voorstellen waarvan borstkanker een aanzienlijk deel uitmaakt.

Wil je toch binnen de 3 weken advies ontvangen, mail dan naar info@borstkankerpanel.nl
Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!