Financieel en beleid

Financieel en beleid

Beleid

Borstkankervereniging Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen erfbelasting of schenkbelasting betalen voor giften. Het geld dat je ons schenkt, kunnen wij dus volledig gebruiken. Je vind hier alle wettelijke verplichte gegevens, in het kader van de ANBI-status.

Naam en contactgegevens

De naam van de vereniging is Borstkankervereniging Nederland. De verkorte naam is BVN.

Borstkankervereniging Nederland
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht 
Postbus 8065, 3503 RB Utrecht
T 030 291 72 22
E info@borstkanker.nl

RSIN/fiscaal nummer: 803881836
KvK-nummer: 40343101
Rekeningnummer: NL54 INGB 0008148115
BIC code: INGB NL 2A
BTW-nummer: NL803881836B01

Bekijk hier het standaardformulier publicatieplicht ANBI.

Doelstelling

Borstkankervereniging Nederland maakt zich er sterk voor dat alle mensen met borstkanker, erfelijke/familiaire aanleg voor borstkanker en hun naasten, de behandeling, zorg en steun krijgen die op hen is afgestemd en bij hen past.

De doelstelling is vastgelegd in de statuten.

Bestuur

BVN heeft een toezichthoudend bestuur. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van directie en bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement en een daarop afgestemd directiereglement. Het bestuur bestaat uit:


Jeannette van Velsen-de Vries | voorzitter
Meralda Slager | vice-voorzitter
Mariëtte Jilderda | bestuurslid
Engelien Calis | bestuurslid
Joke Pieterse | penningmeester
Marc van Leeuwen | bestuurslid
Maritza Fellinger | bestuurslid

Wanneer een nieuw bestuurslid wordt gekozen, gaat dat via een bepaalde procedure. Dit is vastgelegd in het kiesreglement.

Beloningsbeleid

Op het kantoor werkt een team van professionals in loondienst. Zij worden uitbetaald volgens CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen op declaratiebasis een onkostenvergoeding.

Meerjarenstrategie

In de meerjarenstrategie staat welke strategie BVN de komende jaren gaat volgen op het gebied van belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. Onder de naam ‘B-focus’ lichten we de vijf thema’s toe waarbinnen we de komende jaren verbeteringen willen bereiken.

Jaarbericht en jaarrekening

Borstkankervereniging Nederland legt verantwoording af aan de leden door middel van een jaarbericht en jaarrekening.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!