Wat doen wij?

Wat doen wij?

Wat doen wij

Al veertig jaar komt Borstkankervereniging Nederland op voor (ex-)borstkankerpatiënten, mensen met erfelijke/familiaire aanleg en hun naasten, geven we informatie en zorgen we voor lotgenotencontact.

Missie

Wij maken ons er sterk voor dat mensen die met borstkanker te maken hebben de behandeling, zorg en steun krijgen die op hen is afgestemd en bij hen past.

Visie

Om dit te bereiken, zijn belangenbehartiging voor goede kwaliteit van zorg en van leven essentieel. Net als informatievoorziening en lotgenotencontact. Kwaliteit van zorg richt zich op diagnose, behandeling en nazorg. Kwaliteit van leven gaat over het fysieke, psychische en sociale functioneren van (ex-)borstkankerpatiënten en mensen met erfelijke/familiaire aanleg.

Zij hebben goede informatie nodig, die betrouwbaar en volgens de laatste ontwikkelingen is. Hierdoor kunnen zij weloverwogen keuzes maken over hun behandeling en hoe zij met hun ziekte of erfelijke/familiaire aanleg willen omgaan. BVN is daarbij groot voorstander van Samen Beslissen. Dit is het proces dat er toe leidt dat je samen met zorgverleners beslist over welke zorg, in welke vorm en op welke manier, het beste bij je past.

BVN zet onderwerpen op de agenda van ziekenhuizen, onderzoekers, zorgverzekeraars en ander belangrijke stakeholders, om de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren. Daarnaast reageren we op actuele ontwikkelingen, beslissingen van overheid en zorgverzekeraars.

B-focus

In de meerjarenstrategie staat welke strategie BVN de komende jaren gaat volgen op het gebied van belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. Onder de naam ‘B-focus’ lichten we de vijf thema’s toe waarbinnen we de komende jaren verbeteringen willen bereiken.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!