Roze Olifant

Roze Olifant

Roze olifant

Seksualiteit en intimiteit zijn persoonlijke onderwerpen. Daar praat niet iedereen zomaar over. Laat staan als je borstkanker hebt. Seksualiteit is vaak ‘de olifant in de kamer’: zorgverleners weten dat het ergens in het zorgpad zou moeten worden besproken, maar toch gebeurt dat niet. De toolbox Roze Olifant ondersteunt zorgteams (behandelaren, verpleegkundig specialisten en mammacare-verpleegkundigen) om het onderwerp seksualiteit en intimiteit aan te kaarten.

“Kanker maakt al zoveel kapot en legt zo'n druk op je relatie. Als je dan geen seks meer kunt hebben, is dat een extra moeilijkheid.” Verhalen als deze horen wij als Borstkankervereniging Nederland (BVN) geregeld vanuit de achterban. Wij zijn er dan ook voorstander van dat seksualiteit en intimiteit in de spreekkamer worden besproken. Maar hoe doe je dat als zorgverlener, als onderdeel van goede borstkankerzorg? De toolbox Roze Olifant biedt concrete handvatten om dit goed te kunnen doen.

Drie teambijeenkomsten

Het draait bij de Roze Olifant niet zozeer om kennis van het onderwerp, maar om erkenning voor de borstkankerpatiënt dat seksualiteit en intimiteit veranderen, als gevolg van de ziekte. De toolbox bevat onder meer een werkmap met achtergronden over veranderende seksualiteit bij borstkanker, persoonlijke werkboekjes en een set kaarten met conversatiestarters. In drie teambijeenkomsten worden seksualiteit en intimiteit in een gesprek aan de hand van deze materialen eigen gemaakt.

Noodzaak

Uit onderzoek van ons onderzoeksinstrument B-force bleek dat bij tweederde van de borstkankerpatiënten seksualiteit is veranderd. Begin 2018 brachten we de brochure Seksualiteit en intimiteit bij borstkanker uit. Er was direct grote vraag naar deze brochure. In november 2018 kwamen zorgverleners bijeen om kennis op te doen en te delen. De best practices en wensen uit deze expertmeeting hebben geleid tot de toolbox Roze Olifant.

Bekijk hier de tijdslijn voor hoe BVN dit heeft ontwikkeld.

Meer informatie

In 2021 werd een magazine gemaakt met best practices. Deze speciale uitgave vertelt je meer over hoe de Roze Olifant borstkankerteams ondersteunt bij het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit. Patiënte Kim legt uit waarom dit zo belangrijk is en verpleegkundig specialist Lida maakt duidelijk waarom je niet langer moet wachten met de Roze Olifant-toolkit. Ook lees je meer over hoe je je kunt aanmelden. Samen maken we intimiteit en seksualiteit bespreekbaar!

Download hier het magazine Roze Olifant.

De Roze Olifant is een samenwerkingsproject van de werkgroep Seks in je gesprek, gevormd door vertegenwoordigers van Borstkankervereniging Nederland, Sick and sex, zorgverleners die passie hebben voor het onderwerp en Pfizer Oncology. Meer informatie over het project en deelname als ziekenhuis vind je op seksinjegesprek.nl.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!