#SteunBVN ‘Dé club voor elke (ex-)borstkankerpatiënt, mensen met erfelijke aanleg en de naasten’

Toen onze directeur Cristina Guerrero Paez in maart 2020 begon als directeur bij BVN, was bekend dat de vereniging het financieel zwaar zou krijgen. Ook wisten we dat de subsidie van Pink Ribbon zou stoppen. Het was tijd voor een andere koers; efficiënter werken met minder kosten en meer focus. Niemand kon toen voorspellen dat de financiële uitdaging waarvoor we inmiddels staan, zo groot zou zijn.

“Bij de ontmoeting met koningin Máxima op 1 oktober, realiseerde ik mij pas echt dat wij een heel belangrijke rol hebben in onze samenleving. De koningin was onder de indruk van ons verhaal en sprak zich uit over hoe groot onze meerwaarde is. Hoe belangrijk het is dat we (ex-)borstkankerpatiënten, mensen met erfelijke aanleg en hun naasten helpen. Dat we naar ze luisteren en ze een stem geven. Het is niet voor niets dat de koningin zowel ons dertig- als veertigjarig jubileum bijwoonde. De kroon op ons werk. Wij zijn er en wij doen ertoe! Onze droom is dat alle (ex-)borstkankerpatiënten, mensen met erfelijke/familiaire aanleg en hun naasten de weg naar ons weten te vinden voor steun en informatie. Wij zetten ons er al veertig jaar voor in dat zij de beste zorg krijgen.

We moeten en willen veranderen

2021 is het jaar waarin we als BVN moeten en ook willen veranderen. We moeten veranderen omdat we vanaf 2021 veel minder subsidie krijgen. De jarenlange bijdrage die we van Pink Ribbon kregen, is gestopt. Daarnaast hebben we binnen de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) te maken met een verschuiving van taken en een aanzienlijk lagere subsidie. Dit betekent dat we in 2021 aanzienlijk minder geld krijgen; circa 300.000 euro. In 2022 komt daar nog eens 100.000 euro bij, voor 2023 is het bedrag dat in mindering wordt gebracht onbekend. NFK gaat meer mensen inzetten op algemene thema’s die alle kankerpatiënten aangaan. Zoals werk en verzekeringen.  

We willen veranderen omdat onze achterban en de maatschappij dat van ons vragen. Door COVID-19 zien we dat zorg ook anders kan en moet. Dat geldt ook voor onze organisatie. De manier waarop wij mensen helpen, ondersteunen, adviseren, begeleiden en voor ze opkomen, dat kan anders en beter. Verandering is niet per definitie slecht. In de veertig jaar waarin we bestaan hebben we laten zien dat we dat kunnen. We hebben verschillende stormen doorstaan, maar bleven altijd bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en van leven voor (ex-)borstkankerpatiënten en mensen met erfelijke aanleg. We worden gezien als een voorloper met grote creativiteit, inzet en flexibiliteit. Dat zijn precies de talenten waarmee we onszelf komend jaar gaan helpen. Het is tijd om ons weer te vernieuwen. En ‘we’, dat zijn alle 250 vrijwilligers, het team, bestuur en onze zesduizend leden. Want samen krijgen we dit voor elkaar.

Offers

We hebben al een flinke besparing weten te realiseren, waarvoor we offers hebben gemaakt. Bij zowel financiën als communicatie hebben we met ingang van het nieuwe jaar minder menskracht. Ook wordt ons blad B anders, waarover binnenkort meer. Ondanks onze maatregelen heeft de begroting voor 2021 nog een tekort van ongeveer 170.000 euro. Dankzij onze opgebouwde reserve vallen we niet meteen om en hebben we dit jaar de tijd om een nieuw BVN neer te zetten, een andere organisatie die met minder geld nog steeds veel werk kan verzetten. Vanaf 2022 moeten we een sluitende, passende begroting hebben.

Wat zijn we aan het doen?

Om te beginnen zijn we inhoudelijk gestart door onze meerjarenstrategie met meer focus te vertalen in het werkplan 2021. De patiënt staat voorop en dat blijft zo!

We gaan door met onze belangenbehartiging, ook in deze moeilijke tijd met COVID-19. We blijven ons richten op transparantie, juiste zorg, Samen Beslissen, uitgezaaide borstkanker en vroegtijdige opsporing (screening en erfelijkheid). Ook zijn we lotgenotencontact aan het digitaliseren en blijven we de juiste informatie geven aan iedereen die dat nodig heeft.

Verder gaan we kijken naar hoe we werken en hoe we door anders te werken verder kunnen besparen. Voor een deel hebben we dit al gedaan; we hebben minder betaalde krachten op communicatie en op financiën. We gaan verdere bezuinigingen binnen het bureau doorvoeren en de samenwerking tussen bureau en vrijwilligers herzien. Bijvoorbeeld door meer vrijwilligers op kantoortaken in te zetten. Kortom, we kijken naar elke kostenpost.

Ook hebben we samen met een aantal vrijwilligers een fundingsgroep opgezet en gaan we komend jaar op zoek naar andere nieuwe bronnen voor financiering. Hierbij kan iedereen helpen, ook jij!  Heb je goede ideeën, ken je bedrijven die ons mogelijk willen steunen, wil je een doneeractie of een sponsorloop organiseren of heb je een ander goed idee om geld in te zamelen, laat het ons weten!  Mail mij: guerrero@borstkanker.nl.

#SteunBVN

Wij juichen alle hulp toe! Vraag je lokale supermarkt voor de statiegeldactie, koop digitaal via sponsorkliks, laat de lokale Lions ons helpen! Alles helpt, onder #SteunBVN laten we alle acties zien via onze website en social media. Doe een actie, maak een foto, zet hem op Facebook en/of Instagram én mail hem naar ons. Als je meer dan 250 euro voor ons ophaalt, kom je op de Boezempagina. Hier gaan we al onze sponsors vermelden. Een mooi voorbeeld is de actie van onze voormalige voorzitter die al meer dan duizend euro voor ons ophaalde door tweedehands kleding te verkopen.

Vaak denken mensen dat als ze aan KWF doneren dat ze ook aan ons doneren. Dat is voor een heel klein deel het geval. KWF zoekt financiering om onderzoek naar kanker te bevorderen. Om ons werk voor mensen met en na borstkanker, erfelijke aanleg en hun naasten te kunnen doen, ontvangen wij als BVN 0,0015% van de donaties die zij ontvangen. Lid worden van BVN of aan ons doneren betekent dat dat geld geheel aan onze BVN doelen wordt besteed.

Stem van de patiënt

1 op de 7 vrouwen heeft borstkanker en jaarlijks krijgen circa 130 mannen deze ziekte. Dat zijn harde cijfers. Deze mensen zitten vol vragen, net als hun naasten. Ze hebben een plek nodig waar ze worden begrepen, support krijgen en waar ze terecht kunnen voor onafhankelijke en betrouwbare informatie. Iedereen die te maken krijgt met borstkanker heeft recht op een goed georganiseerde vertegenwoordiging die helpt om die persoon steun te geven, zodat hij of zij de zorg kan vinden die nodig is voor een goede kwaliteit van leven. De georganiseerde stem van de patiënt. Wij dragen bij aan vernieuwing van de zorg, stimuleren innovaties en brengen vanuit patiëntenperspectief onder de aandacht welke zorg er echt toe doet. Allemaal om ervoor te zorgen dat de zorg voor mensen met en na borstkanker en met erfelijke/familiaire aanleg goed en efficiënt is geregeld. Om dit te realiseren, is structurele financiering nodig.

We geven niet op!

Ook de politiek heeft in de afgelopen jaren aangegeven dat patiëntenverenigingen van belang zijn. Zij vormen samen met de zorgverzekeraars en de zorginstellingen de drie partijen waarbinnen we de zorg vormgeven en verbeteren (verzekeraar, arts, patiënt). Dat we desondanks zó moeten vechten voor ons bestaansrecht, blijft mij verbazen. Maar we geven niet op! Zie ook de brief die de Patiëntenfederatie recent aan de Tweede Kamer stuurde over onze rol en onze financiering.

We gaan kijken op welke manier we vorm kunnen geven aan onze droom, waarin we als netwerkorganisatie samenwerken met andere partijen, met de andere patiëntenorganisaties, met NFK, KWF, Patiëntenfederatie Nederland, NABON, IKNL, Kanker.nl, farmaceuten en overheid. Door deze samenwerkingen geloven wij erin dat het mogelijk moet zijn onze doelen te halen, ook als we anders moeten werken.

Wij gaan ervoor om er te zijn en te blijven! Doe jij met ons mee?"

Cristina
Cristina Guerrero Paez

Directeur bij Borstkankervereniging Nederland

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!