Hoge dosis chemotherapie geeft betere overlevingskansen bij zeer hoog-risico borstkanker

Chemotherapie is een veel voorkomende behandeling bij vrouwen met borstkanker. De effectiviteit van hoge dosis chemotherapie ten opzichte van de normale dosis chemotherapie is twintig jaar geleden onderzocht. Vrouwen met borstkanker en uitzaaiingen in de lymfeklieren in de oksel kregen verschillende hoeveelheden chemotherapie toegediend. Van de vrouwen met tien of meer aangedane lymfeklieren in de oksel blijft 15% langer in leven na hoge dosis chemotherapie dan na de normale dosis chemotherapie. Dat blijkt uit recente resultaten van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Het onderzoek is een vervolg van de NH4+-studie die tussen 1993 en 1999 in tien centra in Nederland werd uitgevoerd. De studie onderzocht de effectiviteit van hoge dosis chemotherapie ten opzichte van de normale dosis chemotherapie bij 885 vrouwen met zeer hoog-risico borstkanker. De follow-up studie, gecoördineerd door Tessa Steenbruggen (AVL) en Lars Steggink (UMCG), heeft gekeken naar de overleving van deze vrouwen over de afgelopen twintig jaar. Daaruit blijkt dat 15% meer vrouwen in leven zijn na hoge dosis chemotherapie wanneer ze tien of meer aangedane lymfeklieren hebben.

Hoge dosis chemotherapie veroorzaakt geen extra ernstige bijwerkingen als vorming van een nieuwe soort kanker of hart- en vaatziekten. Toch kan chemotherapie klachten met zich mee brengen, zoals haaruitval, vermoeidheid en concentratiestoornissen. Deze bijwerkingen kunnen tijdens of vlak na de behandeling ontstaan en van korte duur zijn, maar het kan ook blijvend zijn. We spreken dan van late gevolgen.

Momenteel is behandeling met hoge dosis chemotherapie nog niet mogelijk, maar wordt het wel onderzocht in de SUBITO-studie. Hierbij krijgt het ene deel van de hoog-risico borstkankerpatiënten hoge dosis chemotherapie toegediend en het andere deel de normale dosis. Wanneer hoge dosis chemotherapie als behandeling zal worden toegepast, is het belangrijk dat patiënten zelf afwegen of ze deze behandeling willen. Ze moeten de keuze maken of de kleinere kans op terugkeer van borstkanker of uitzaaiingen opweegt tegen de late gevolgen en het effect van de behandeling op hun kwaliteit van leven.

Meer informatie over het onderzoek lees je op de website van het AVL.

Meer informatie

Verschillende bijwerkingen en late gevolgen kunnen optreden tijdens of na chemotherapie. Wil je hier meer over weten? Lees het hier op onze website.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!