Hoogtepunten ESMO & EBCC 2020

Borstkankervereniging Nederland is vaak aanwezig en actief op zowel nationale als internationale congressen. Op deze manier komen we direct in contact met onze achterban, (ex-)patiënten en zorgverleners. Het geeft ons gelegenheid om vanuit patiëntenperspectief kennis en inzichten te delen met professionals. Zo waren we laatst bij hét jaarlijkse Europese congres over kanker (ESMO) en de European Breast Cancer Conference (EBCC). We delen de hoogtepunten graag met je.

ESMO

Het ESMO-congres is niet borstkankerspecifiek, maar toch werd er veel aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken op het gebied van borstkanker. BVN/Oncogen-vrijwilligers Marijke Broekens, Ellen Kooijmans en Désirée Hairwassers volgden verschillende sessies waarbij onder andere het volgende aan bod kwam:

 • Het belang van lange termijn follow-up bij jongvolwassenen met kanker (AYA’s), zoals meer begrip en aandacht voor individuele patiëntgerichte zorgplannen.
 • Aandacht voor het geriatrisch assessment voor gerichte interventies gedurende de behandeling van oudere patiënten.
 • Meer aandacht voor het netwerk rondom de patiënt, de zogenaamde informele zorgverleners waarbij de verpleegkundigen een belangrijk rol spelen. Goede communicatie en meer psycho-educatie zijn daarbij van belang.
 • Kwaliteit van leven moet meer geïndividualiseerd worden in de meetinstrumenten.

Ook werden er nieuwe studies gepresenteerd, zoals:

 • ASCENT-studie: een onderzoek bij patiënten met uitgezaaide, triple-negatieve borstkanker. Binnen deze studie wordt onderzocht of behandeling met het middel Sacituzumab govitecan na chemotherapie een betere overleving geeft dan alleen behandeling met chemotherapie.
 • MonarchE-studie: onderzoek bij patiënten met vroeg-stadium hormoongevoelige, HER2-negatieve borstkanker. Uit de resultaten van de fase 3 MonarchE-studie blijkt dat toevoeging van abemaciclib aan adjuvante endocriene therapie ook bij vroeg-stadium borstkanker geassocieerd is met een verbeterde uitkomst.
 • IMpassion031-studie: onderzoek naar de werking van het toevoegen van atezolizumab (anti-PD-L1 antilichaam) aan standaard neo-adjuvante chemotherapie bij vroeg-stadium triple-negatieve borstkanker. Dit blijkt vooral bij een bepaalde patiëntengroep (met positieve klieren) effect te hebben.

Meer weten over het ESMO-congres? Bekijk de tweets van Marijke Broekens (@BvnMarijke), Ellen Kooijmans (@EllenKooij) en Désirée Hairwassers (@caseofdees) of lees de blog van Ellen Kooijmans.

Komend weekend (16-18 oktober) vindt het tweede deel van het ESMO-congres plaats; het educatieve deel waar, naast onze BVN/Oncogen-vrijwilligers, ook belangenbehartiger Marieke Breunesse aanwezig is. Je kunt haar volgen op Twitter via @BorstBreun.

EBCC

De European Breast Cancer Conference wordt elke twee jaar gehouden, waarbij het vertalen van klinische onderzoeken naar de beste praktijk voor patiënten centraal staat. BVN-vrijwilligers Marijke Broekens en Lucie Loman en belangenbehartiger Dominique Sprengers waren digitaal aanwezig bij de conferentie. Enkele uitkomsten die werden gedeeld tijdens het congres:

 • Verschillende studies hebben aangetoond dat ondanks de COVID-19 pandemie, borstkankerbehandelingen zoals chemotherapie zonder extra risico’s gegeven kunnen worden. Wel is er extra voorzichtigheid tijdens behandelingen van uitgezaaide borstkanker.
 • Er was veel aandacht voor lobulaire borstkanker: de tumor en prognose is anders en chemotherapie is niet altijd zinvol. De mammaprint kan daar duidelijkheid over geven.
 • CT scans kunnen worden geanalyseerd op calcificaties en blijken een goede voorspeller te zijn voor hart- en vaatziekten in de toekomst.
 • Vitale vrouwen van 70 jaar en ouder kunnen een operatie goed doorstaan, wat de overleving verbetert. Bij oudere vrouwen met hormoongevoelige borstkanker en een levensverwachting minder dan vier tot vijf jaar, kan van de operatie worden afgezien en kan alleen hormoontherapie gegeven worden.

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in uitgebreidere verslaglegging van de congressen? Stuur dan een mail naar info@borstkanker.nl.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!