Vast aanspreekpunt stap dichterbij door uitspraak Centraal Tuchtcollege!

Als Borstkankervereniging Nederland zijn wij voorstander van een vast aanspreekpunt. Iemand die de zorg stroomlijnt en antwoord geeft op jouw vragen over jouw behandeling. Goed nieuws: een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) helpt ons hierbij een flinke stap verder. Het College deed op 29 januari de uitspraak dat bij complexere zorg altijd een ‘regiebehandelaar’ nodig is. Deze moet ervoor zorgen dat er ook altijd een vast aanspreekpunt is.

Het CTG besluit om voortaan niet meer te spreken over het hoofdbehandelaarschap, maar over een ‘regiebehandelaar’. Als twee of meer zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling van één patiënt, is het uitgangspunt dat elke zorgverlener die bij de behandeling is betrokken een eigen professionele verantwoordelijkheid heeft en houdt jegens die patiënt. Als behandeling complex is, bijvoorbeeld om er zorgverleners van verschillende centra bij betrokken zijn, zorgen deze zorgverleners ervoor dat één van hen de taak van regiebehandelaar op zich neemt.

Volgens het CTG ziet de regiebehandelaar er in ieder geval op toe dat:

  • De continuïteit en de samenhang van de zorgverlening aan de patiënt wordt bewaakt en dat waar nodig een aanpassing van de gezamenlijke behandeling in gang wordt gezet;

  • Er een goede informatie-uitwisseling en voldoende overleg is tussen de zorgverleners die bij de behandeling van de patiënt betrokken zijn;

  • Er één aanspreekpunt is die tijdig antwoord geeft op vragen van een patiënt over de behandeling. De regiebehandelaar hoeft niet zelf het aanspreekpunt te zijn. Daarnaast hoeft dit aanspreekpunt niet zelf alle vragen van de patiënt en diens naaste betrekkingen te kunnen beantwoorden, maar moet wel de weg naar de antwoorden weten te vinden. Overigens hoeft de patiënt niet actief geïnformeerd te worden, maar alleen als deze een vraag heeft gesteld.

Artsenfederatie KNMG onderzoekt de komende tijd op welke manier de ‘Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ uit 2010 moet worden aangepast.

Dit is de link naar de uitspraak

Ons advies

Merk je dat je eigen behandeling niet goed verloopt, of zit je vol vragen? Vraag om een regiebehandelaar! Je hebt er recht op.

 

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!