Hoe werkt Samen Beslissen?

Hoe werkt Samen Beslissen?

Voorbereiding

Samen beslissen verloopt in vier stappen, vaak verdeeld over een paar gesprekken. Dit proces zal steeds weer van toepassing zijn als er in jouw traject keuzes gemaakt moeten worden, groot of klein.

Samen beslissen gaat in stappen. Wat zijn de medische mogelijkheden? Welke impact hebben de behandelingen op je dagelijks leven? Wat zijn de gevolgen als je geen behandeling ondergaat? En wat is voor jou belangrijk in je leven? Pas als dat duidelijk is, kun je samen met je arts een weloverwogen beslissing nemen.

Stap 1: De zorgverlener vertelt dat er een keuze is en dat een goede keuze alleen gemaakt kan worden als jij daarbij betrokken bent. Het nemen van een besluit komt tot stand in nauwe samenwerking en je wordt daarbij zo goed mogelijk ondersteund.

Stap 2: De zorgverlener geeft informatie over de ziekte en de verschillende (behandel)mogelijkheden én wat het zou betekenen als er niet medisch behandeld wordt. Daarbij worden kansen, risico’s en voor- en nadelen benoemd. Ook komen de mogelijke effecten van de verschillende behandelingen op jouw dagelijks leven aan bod.

Stap 3: Samen verkennen jullie jouw voorkeur aan de hand van wat belangrijk is in je leven, nu en in de toekomst.

Stap 4: Met elkaar weeg je af wat voor jou de beste keuze is, daarna kan de beslissing worden genomen. Door jou, je arts of samen. Let wel: je mag altijd op je besluit terugkomen.

Weloverwogen beslissen over je behandeling

In de praktijk is Samen Beslissen lang niet altijd zo gemakkelijk. Bijvoorbeeld omdat je emotioneel bent en daardoor je gedachten niet kunt ordenen, of de juiste woorden niet kunt vinden. Misschien denk je wel dat het beter is als je arts gewoon zegt wat er moet gebeuren zonder dat jij daar inspraak in hebt.

Dit soort gedachten zijn heel begrijpelijk, vergeet alleen niet dat jij deskundig bent op het gebied van je eigen leven. Jij weet welke dingen je graag wilt blijven doen, borstkanker of niet. Een behandeling kan ervoor zorgen dat je dit niet meer of niet meer zo goed kunt doen in de toekomst.

Het is dus van belang dat je arts jou als mens leert kennen, zodat alle aspecten meewegen bij het maken van keuzes. Deel dit met zorgverleners en neem de tijd om te overdenken wat voor jou de beste optie is. Uiteindelijk kun je alsnog aan je arts vragen om de beslissing te nemen als je dat liever wilt.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!