BVN academie

BVN academie

BVN academie

De BVN academie biedt op verschillende manieren scholing aan, bestemd voor onze vrijwilligers. Hierdoor kunnen zij werken aan kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van hun taken namens BVN. Je kunt hierbij denken aan het volgen van cursussen en trainingen, zelfstudie en het bijwonen van congressen.

Er zijn vier mogelijkheden voor scholing voor vrijwilligers:

 1. Scholing voor alle vrijwilligers
 2. Scholing voor bepaalde vrijwilligersfuncties
 3. Individuele scholing
 4. Congressen en bijeenkomsten

Scholing voor alle vrijwilligers

BVN heeft een divers scholingsaanbod op gebied van bijeenkomsten, zelfstudie, e-learnings en webinars. Dit is in de volgende categorieën in te delen:

 • Informatie over BVN: Als nieuwe vrijwilliger willen we graag dat je goed kan uitdragen waar we als vereniging voor staan en wat we doen. Daarom organiseren we een introductiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst leren we elkaar beter kennen en krijg je informatie over de producten en diensten van BVN.
 • Introductie van jouw specifieke functie door middel van trainingsdagen. Voorbeelden van onderwerpen zijn: Hoe beantwoord je schriftelijke en telefonische vragen? Hoe beoordeel je onderzoeksvoorstellen

  En hoe ga je in gesprek met zorgverleners in ziekenhuizen?
 • Algemene informatie over borstkanker(zorg). Dit kan door informatie op onze website te bekijken, presentaties bij te wonen en boeken over borstkanker te lezen.
 • Specials over borstkanker(zorg), zoals webinars, Facebook lives en artikelen.
 • Ontwikkelingen van borstkanker(zorg) over bijvoorbeeld nieuwe behandelingen, geneesmiddelen en onderzoeken die lopen. Hierover informeren we via webinars en congresverslagen.
 • BVN producten en diensten (gericht op strategie, doelen en speerpunten BVN), zoals het Overzicht online ondersteuning, B-bewust en Monitor Borstkankerzorg. We organiseren hiervoor trainingsdagen en bieden online kennismodules aan.
 • Vaardigheden, zoals verbeteren van communicatieve vaardigheden, onderhandelen en presenteren. Dit leer je tijdens trainingen met externe trainers.

Scholing voor bepaalde vrijwilligersfuncties

Voor sommige vrijwilligersfuncties is af en toe een specifieke scholing of bijscholing nodig. Bijvoorbeeld wanneer je start met de functie of om je kennis en vaardigheden te verbeteren. Ook als specifieke aandachtspunten binnen de functie om scholing vragen, kan BVN je een training bieden. Deze trainingen worden vaak uitgevoerd in samenwerking met externe organisaties.

Individuele scholing

Als vrijwilliger kan je zelf aangeven dat je een bepaalde scholing wilt volgen. Ook als je van functie verandert, kan een nieuwe of aanvullende scholing nodig zijn. PGOsupport is een organisatie die patiëntenverenigingen ondersteunt bij kennis en advies. Vrijwilligers van patiëntenverenigingen mogen bij PGOsupport gratis trainingen volgen, bijvoorbeeld voor lotgenotencontact, presentatievaardigheden of mediatraining. Heb je als vrijwilliger interesse in het aanbod van PGOsupport? Bespreek dit dan met je coördinator binnen BVN.

Congressen en bijeenkomsten

Wij zijn vaak aanwezig en actief op zowel nationale als internationale congressen. Op deze manier komen we direct in contact met onze achterban, (ex-)patiënten en zorgverleners. Het geeft ons gelegenheid om vanuit patiëntenperspectief kennis en inzichten te delen met professionals. Ook blijven we hierdoor op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast vinden we het, in het kader van scholing, ontzettend belangrijk dat vrijwilligers en medewerkers congressen volgen.

Meer informatie

Heb je vragen over de BVN academie? Neem dan contact op met onze coördinator BVN academie info@borstkanker.nl.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!