Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

ALV

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is de algemene vergadering van de vereniging en wordt minimaal één keer per jaar georganiseerd. Alle leden ontvangen hiervoor een uitnodiging en hebben stemrecht op de ALV. Een van de belangrijke taken van de ALV is het benoemen van bestuursleden en het goedkeuren van het financiële en inhoudelijke jaarbericht. Daarmee controleert de ALV het bestuur op het uitvoeren van haar taken.

ALV 11 juni 2022

Dit jaar vindt de ALV plaats in het Van der Valk Hotel Amersfoort A1. Het uitgebreide programma (en de route) van de ALV vind je in de uitnodigingsbrief die hieronder staat bij de stukken. Aansluitend op de ALV is er op dezelfde locatie een interactief middagprogramma over ‘Nazorg’ en ‘Bijwerkingen van hormoontherapie’ en ter afsluiting de mogelijkheid om nog een drankje te doen. Daar heb je dan de mogelijkheid om verder te praten, anderen te ontmoeten en tips uit te wisselen. Je kunt je ook alleen voor het middagprogramma opgeven. Als je zowel naar de ALV gaat als naar het middagprogramma, dan kun je gebruik maken van een lekkere lunch.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@borstkanker.nl. Geef daarbij duidelijk aan waar je die dag bij zult zijn: ALV, middag of beide).

Programma:

ALV

10:00 – 10:30 Ontvangst
10:30 – 12:45 Algemene Ledenvergadering (ALV)
12:45 – 13:45 Lunch

Middag

13:45 – 14:00 Inloop
14:00 - 15:00 Sessie ‘Nazorg’: ondersteuning als de meeste behandelingen achter de rug zijn en je het ‘gewone’ leven weer op moet pakken. We gaan o.a. in gesprek met ervaringsdeskundige Ryanne die veel had aan een online module waardoor ze weer een beetje op adem kwam na alles wat ze had doorstaan.
15:00 – 15:15 Pauze
15:15 – 16:15 Sessie ‘Bijwerkingen hormoontherapie’. We vertellen je over een nieuwe gesprekshulp die zowel zorgverleners als mensen die hormoontherapie gebruiken ondersteunt om goed in gesprek te gaan over bijwerkingen en de keuzes die er zijn als de bijwerkingen een te grote impact hebben op iemand leven. Er is tijdens deze sessie ook veel ruimte voor praktische tips over het omgaan met bijwerkingen en het stellen van vragen aan een verpleegkundig specialist met speciaal aandachtgebied Hormoontherapie.
16:15 Ruimte voor een afsluitend drankje.

Stukken ALV 11 juni 2022

Uitnodiging ALV 11 juni 2022
Jaarbericht 2021
Jaarverslag 2021
Notulen
Profiel kandidaat bestuurslid
Formulier stemvolmacht
Kiesreglement

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!