Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

ALV

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is de algemene vergadering van de vereniging en wordt minimaal één keer per jaar georganiseerd. Alle leden ontvangen hiervoor een uitnodiging en hebben stemrecht op de ALV. Een van de belangrijke taken van de ALV is het benoemen van bestuursleden en het goedkeuren van het financiële en inhoudelijke jaarbericht. Daarmee controleert de ALV het bestuur op het uitvoeren van haar taken.

ALV 13 mei 2023

Dit jaar vindt de ALV plaats op 13 mei 2023 als onderdeel van onze Ledendag. Deze Ledendag wordt gehouden in het UMC Utrecht, in de Maliebaanzaal.

Lukt het je niet om naar Utrecht te komen? Het is ook mogelijk om de hele dag online te volgen. Een link naar de online Ledendag ontvang je na je aanmelding per e-mail.
LET OP: Deze online optie biedt alleen mogelijkheid tot kijken en luisteren. Spreken is dus niet mogelijk. Wil je een stem uitbrengen voor de ALV?  Vul dan het formulier Stemvolmacht ALV 2023 in en stuur dat uiterlijk 10 mei naar ons op via info@borstkanker.nl.

Programma 

Bekijk hieronder het programma of vind de volledige uitnodiging onder 'Stukken ALV 13 mei 2023'.

10.00-10.30 Ontvangst
10:30-11:30 ALV deel 1
11:30-12:30 Kanker en Werk door Ragna van “Re-turn”
12:30-13:15 Informeel samenzijn met lunch
13:15-14:15 ALV deel 2
14:15-14:30 pauze 14:30-15:30 Ervaringsverhaal en deskundige over Lymfoedeem
15-30-16:30 Afsluiting met een borrel

Stukken ALV 13 mei 2023

Formulier Stemvolmacht ALV 2023
Jaarverslag 2022
Jaarrekening 2022
Kiesreglement
Notulen
Uitnodiging Ledendag 2023

Aanmelden

Graag zijn wij op de hoogte van je komst. Meld je aan door te mailen naar: info@borstkanker.nl. Geef daarin ook aan bij welke onderdelen van de Ledendag je aanwezig bent.
Let op: aanmelden kan uiterlijk tot zondag 7 mei 2023!

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!