Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

ALV

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is de algemene vergadering van de vereniging en wordt minimaal één keer per jaar georganiseerd. Alle leden hebben stemrecht op de ALV. Een van de belangrijke taken van de ALV is het benoemen van bestuursleden en het goedkeuren van de jaarrekening. Daarmee controleert de ALV het bestuur op het uitvoeren van haar taken.

ALV 25 mei 2024

In 2024 vond de ALV plaats op zaterdag 25 mei 2024, als onderdeel van de BVN-ontmoetingsdag.  

Tijdens de ALV werd Maite San Giorgi voorgedragen én met unanieme stemmen aanvaard als bestuurslid. Tegelijk werd afscheid genomen van Maritza, die haar termijn als bestuurslid erop had zitten. 

Programma 

De nadruk van de BVN-ontmoetingsdag lag op ontmoeten en een mooi inhoudelijk programma. Daardoor was de ledenvergadering dit keer kort en zakelijk. Natuurlijk was er aandacht voor de jaarrekening 2023, gepresenteerd door onze penningmeester Joke Pieters. BVN behaalde een prachtig financieel resultaat. De jaarrekening werd dan ook unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden. 

Stukken ALV 25 mei 2024

Agenda
Formulier Stemvolmacht ALV 2024
Jaarrekening 2023
Jaarplan 2024
Kiesreglement
Notulen ALV 13 mei 2023

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!