Afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering bij kanker, wel of niet gelukt?

In augustus hebben we samen met andere patiëntenorganisaties via ‘Doneer je ervaring’ gevraagd naar het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering keert bij overlijden een vooraf afgesproken bedrag uit aan de partner of andere naasten.

Nabestaanden hoeven zich dan geen zorgen over de financiën te maken. De hoogte van het bedrag en de looptijd (doorgaans variërend van tien tot dertig jaar) kun je zelf bepalen. In totaal vulden 316 (ex-)kankerpatiënten de vragenlijst in. Op de website van NFK staat een uitgebreide terugkoppeling van alle uitkomsten. Hieronder vind je de samenvatting.

Het resultaat

De vragenlijst is ingevuld door 316 mensen die kanker hebben (gehad), die na hun diagnose een overlijdensrisicoverzekering hebben afgesloten, of dit geprobeerd hebben. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 51 jaar. Op het moment van invullen van de vragenlijst was het gemiddeld 10 jaar geleden dat bij de deelnemers de diagnose kanker werd gesteld. Daarnaast was het gemiddeld 5 jaar geleden dat zij een overlijdensrisicoverzekering hadden aangevraagd, of een poging daartoe. De meest voorkomende diagnoses zijn borstkanker (33%), bloed- of lymfklierkanker (30%), gynaecologische kanker (7%), melanoom/ huidkanker (7% en darmkanker (4%).

Afsluiten overlijdensrisicoverzekering

Een kleine 40% van de (ex-)kankerpatiënten geeft aan dat het na één of meerdere pogingen lukte om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Mensen die ten tijde van diagnose 42 jaar of ouder waren, geven vaker aan dat het niet lukte een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten (72%), dan mensen die bij diagnose 41 jaar of jonger waren (50%). Ook mensen die 5 jaar of korter na diagnose een overlijdensrisicoverzekering hebben geprobeerd af te sluiten, zeggen vaker dat het niet gelukt is (70%), dan mensen bij wie de diagnose 6 jaar of langer geleden is op het moment van de aanvraag (47%). Ruim driekwart (76%) van de deelnemers had de verzekering nodig voor (de aanvraag van) een hypotheek. 30% gaf (ook) een andere reden, zoals aanvulling pensioen of een persoonlijke lening.

Wat was er nodig?

Van de groep (ex-)kankerpatiënten bij wie het lukte een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, zegt 65% dat zij de verzekeraar toestemming moesten geven om extra medische informatie over hen op te vragen. Vier op de tien (42%) moesten (daarnaast) blijvend extra premie betalen.

Waarom lukte het niet?

Van de mensen waarbij het niet lukte een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, geeft de meerderheid (62%) aan dat zij door de verzekeraar geweigerd zijn vanwege de diagnose kanker. Ruim een kwart (26%) van de (ex-)kankerpatienten weigerde de overlijdensrisicoverzekering zelf, omdat de kosten van de premie te hoog waren.

Conclusie

Zes van de tien (ex-)kankerpatiënten lukten het niet om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Ruim de helft van hen wordt door de verzekeraar geweigerd, met als reden hun diagnose kanker. Een kwart van hen weigert het aanbod van de verzekeraar zelf, omdat de kosten te hoog zijn. Van de (ex-)kankerpatiënten die het wel lukt een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, moest twee derde eerst de verzekeraar toestemming geven om extra medische informatie over hen op te vragen. Vier op de tien moet boven op de basispremie, blijvend extra premie betalen.

Wat gebeurt er met deze uitkomsten?

Via de media vragen we landelijk aandacht voor de uitkomsten van deze peiling, zodat mensen die kanker hebben (gehad) zich bewust zijn dat hun diagnose en prognose van invloed is op het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering. Kijk voor meer informatie op www.kankerenverzekeren.nl(externe link)

Politiek wordt geïnformeerd over deze uitkomsten, zodat zij de resultaten kunnen meenemen in hun huidig en toekomstig beleid. Daarnaast gaat NFK in gesprek met het Verbond van Verzekeraars over de knelpunten die uit deze peiling naar voren komen.

Als patiëntenorganisaties hebben wij een stimulerende en verbindende rol als het gaat om verzekerbaarheid van (ex-)kankerpatiënten en wij zullen dan ook blijven werken aan betere en structurele oplossingen voor dit probleem.

De uitgebreide terugkoppeling van deze Doneer je ervaring vraag is te lezen op de website van NFK

 

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!