Borstkankerscreening naar drie jaar

Door personeelstekort en COVID-19 gaat het bevolkingsonderzoek borstkanker van een mammografie van eens in de twee jaar naar eens in de drie jaar. Dit heeft tot gevolg dat er meer vrouwen aan borstkanker zullen overlijden.

Het bevolkingsonderzoek is bedoeld voor vrouwen tussen de 50 en 75 jaar, met het idee om borstkanker zo vroeg mogelijk op te sporen. Elk jaar worden er 1 miljoen vrouwen gescreend. Daarmee worden volgens het RIVM jaarlijks 1450 sterfgevallen voorkomen.

Door personeelstekort worden vrouwen al enige tijd niet meer elke twee jaar gescreend. Door COVID-19 en het tijdelijk stopzetten van het bevolkingsonderzoek is de vertraging verder opgelopen. Het ministerie van VWS heeft nu op advies van het RIVM besloten vrouwen voorlopig elke drie jaar te onderzoeken. Dit heeft gevolgen. Kanker wordt later opgespoord, waardoor mogelijke zwaardere behandelingen nodig zijn. Door de vertraging zullen er de komende jaren meer vrouwen aan borstkanker overlijden: 57 extra sterfgevallen, aldus het RIVM.

Wij zijn volledig overvallen door dit besluit en begrijpen het niet. De arbeidsmarktproblematiek bij het RIVM speelt al jaren en er wordt ook al jaren over gesproken. Al sinds de eerste coronagolf proberen wij staatssecretaris Blokhuis van VWS te bewegen om naar andere mogelijkheden te kijken. Zoals het inzetten van ziekenhuizen voor screening en het bevorderen van de ontwikkeling van alternatieve screeningsmethoden.

Wij hebben bij het RIVM aangegeven dat we meer inzicht willen over hoe zij tot dit besluit zijn gekomen. Welke mogelijkheden zijn onderzocht en welke afwegingen zijn er gemaakt? Is hier ook gekeken naar kostenoverwegingen? Waarom is er gekozen om de achterban niet in dit traject te betrekken? Ook zullen wij staatsecretaris Blokhuis vragen welke overwegingen hij heeft gehad om dit voorstel over te nemen? En hoe door deze maatregel de gezondheidswinst toch zoveel mogelijk behouden kan worden.

Meer informatie

Meer informatie over de het bevolkingsonderzoek.  

Welke symptomen op borstkanker kunnen duiden, lees je hier.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!