Internationaal onderzoek: 1 op de 3 mannen met borstkanker krijgt niet de juiste behandeling

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er verschillen zijn in de behandeling van vrouwen met borstkanker en mannen die deze ziekte krijgen. Volgens een onderzoek van het ‘International Male Breast Cancer Programme’ krijgt 1 op 3 van de mannen niet de juiste behandeling.

Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen, maar ook mannen kunnen het krijgen. Met ruim 140 diagnoses per jaar in Nederland is het bij mannen een zeldzame vorm van kanker. Het aantal mannen neemt echter wel toe: van 47 patiënten in 1989 naar 142 in 2020. Deze stijging is waarschijnlijk te wijten aan meer aandacht is voor borstkanker bij mannen bij zorgverleners, beter manier van diagnose stellen en de vergrijzing. Mannen krijgen meestal dezelfde behandeling als vrouwen. Dat komt doordat er maar weinig wetenschappelijk onderzoek is naar borstkanker bij mannen. Dat is jammer, want daardoor krijgen niet alle mannen de juiste behandeling of op maat.  Daarom zijn wij als Borstkankervereniging Nederland ook zo blij mee dat borstkanker bij mannen in Nederland al is erkend als zeldzame ziekte. Dit kan onderzoek en een optimale behandeling stimuleren.

Europese commissie

Op verzoek van BorstkankerMAN - de Vlaamse groep voor mannen met borstkanker - heeft de Belgische Europarlementariër Cindy Fransen in de Europese Commissie vragen gesteld over de behandeling van mannen met borstkanker. Ook heeft zij gevraagd of borstkanker bij mannen ook Europees als zeldzame ziekte kan worden bestempeld. Het antwoord van de Europese commissaris Kyriakides is veelbelovend: borstkanker bij mannen wordt voortaan erkend als ‘rare cancer’ (zeldzame kanker). Dit betekent onder meer dat er meer onderzoek naar borstkanker bij mannen komt.

Erfelijke aanleg

Het hebben van borstkanker bij een man is een indicatie voor erfelijkheidsonderzoek naar een BRCA1 of BRCA2 genmutatie. Bij ongeveer 5-10% van alle mannen met borstkanker gaat het om een erfelijke vorm. Meest bekend zijn de BRCA1 (1%) en BRCA2 (7%) mutaties.

Belangenbehartiging

Bij onderzoek naar borstkanker waarbij we als Borstkankervereniging Nederland worden gevraagd om vanuit patiëntenperspectief mee te denken, vragen wij aan de onderzoekers of er binnen het onderzoek aandacht is voor mannen. Daarnaast pleiten wij er net als BorstkankerMAN voor dat er behalve op landelijk, ook op Europees niveau meer aandacht komt voor de behandeling van mannelijke patiënten, afzonderlijke studies en clinical trials.

Meer informatie

Veel informatie over borstkanker is gericht op vrouwen. Voor mannelijke patiënten, hun naasten en zorgverleners is er een website vol informatie.

Meer informatie over het internationale onderzoek naar onderbehandeling bij mannen.

Oproep

Wij zijn op zoek naar mannelijke (ex-)borstkankerpatiënten die met ons willen meedenken in de belangenbehartiging voor mannen met borstkanker en die interviews willen geven aan media, zodat er aandacht is voor dit onderwerp. Sta jij hiervoor open? Mail dan naar velting@borstkanker.nl. 

 

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!