Nieuw medicijn beschikbaar voor hormoongevoelige uitgezaaide borstkanker

Alpelisib is een geneesmiddel voor de behandeling van uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker en is recent opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Het nieuwe middel is onderzocht bij teruggekeerde hormoongevoelige borstkanker en wel bij patiënten waarvan de tumorcellen een  zogenaamde PIK3CA mutatie hadden.

In Nederland zal het vooral worden voorgeschreven aan patiënten die eerst behandeld zijn met een zogenaamde CDK4/6 remmer. Als dan na genetisch onderzoek van de tumorcellen blijkt dat er sprake is van een PIK3CA mutatie, dan kan men in aanmerking komen voor een behandeling met alpelisib. Hier lees je daar meer over.

Omdat er nog niet heel veel ervaring is met de behandeling van alpelisib na een CDK4/6 remmer, wordt dit verder onderzocht in de Sequel studie. Deze studie start hopelijk nog later dit jaar. Iedereen in deze studie wordt met alpelisib behandeld. Houd hiervoor het trial overzicht in de gaten.

Zorgverzekeraars hebben verzocht het gebruik van alpelisib te beperken tot ziekenhuizen die waarschijnlijk aan deze studie gaan meedoen. Daardoor mag alpelisib nu nog in zo’n 30 ziekenhuizen worden voorgeschreven. Welke ziekenhuizen dit zijn, is nu nog niet bekend. Ga in gesprek met je oncoloog als je wilt weten of je voor alpelisib in aanmerking komt.

Dit doet Borstkankervereniging Nederland

BVN is in contact met zorgverzekeraars om duidelijkheid te krijgen over in welke ziekenhuizen alpelisib kan worden voorgeschreven. Tevens maken wij ons er sterk voor dat patiënten uit andere ziekenhuizen na hun CDK4/6 behandeling op het PIK3CA-gen worden getest en naar een ziekenhuis worden doorgestuurd dat alpelisib mag voorschrijven.

Wie komen ervoor in aanmerking?

Dus als je niet meer goed reageert op je CDK4/6 remmer en daarom wil weten of je de PIK3CA mutatie hebt, bespreek dit dan met je oncoloog. Mocht in jouw ziekenhuis de test niet gedaan worden of alpelib niet voorgeschreven kunnen worden, vraag dan of er een ander  ziekenhuis in de buurt is waar dit wel kan bijvoorbeeld omdat ze met bovengenoemde Sequel studie mee (gaan) doen.

Meer informatie

In blad B28 kun je meer lezen over diagnostiek op basis van DNA-onderzoek.

Of lees de blog van onze vrijwilliger Ellen Kooijmans.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!