Nieuwe tool moet helpen om beter late klachten van borstkankerbehandeling te herkennen

Soms ervaren mensen die borstkanker hebben gehad pas na jaren gezondheidsklachten. Zelden wordt direct de relatie gelegd tussen deze klachten en de behandeling tegen borstkanker destijds, wat vaak leidt tot onzekerheid en ongerustheid. BVN zat in de adviesraad van een tool die hier verandering in moet brengen. De nazorgtool ALERT! die het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het onderzoeksinstituut van de gezondheidszorg Nivel hebben ontwikkeld, moet leiden tot meer bewustwording over de herkomst van bepaalde klachten.

BVN heeft voor deze tool aan IKNL en Nivel geadviseerd over de ontwikkeling van de tool. De tool is gebaseerd op een studie waarin data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en van Nivel Zorgregistratie Eerste Lijn (huisartsen) zijn gecombineerd. Voor de studie is geput uit gegevens van 12.000 vrouwen met borstkanker en 24.000 vrouwen zonder borstkanker. De klachten die patiënten ervoeren en hoe vaak deze voorkwamen, zijn vergeleken met de klachten van vrouwen zonder borstkanker.

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen die borstkanker hebben gehad vaker naar de huisarts gaan met bepaalde klachten dan vrouwen zonder borstkankergeschiedenis in dezelfde leeftijdsgroep. De klachten zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, infecties zoals blaasontsteking en ophopend vocht. De link tussen deze klachten en de behandeling van borstkanker wordt nu niet snel gelegd. Daar moet de ALERT! Tool, die nu online beschikbaar is, verandering in brengen. In de tool kan leeftijd en behandeling van de patiënt worden ingevuld. Hierna toont de tool een overzicht met klachten. Er wordt gewerkt aan een eenvoudigere versie die, net als de patiëntversie, makkelijker in de spreekkamer gebruikt kan worden.

Het is een goed begin, vindt BVN. Mirjam Velting was als belangenbehartiger betrokken bij dit onderzoek: ‘‘We weten dat veel mensen klachten vaak voor lief nemen en niet naar de huisarts gaan. Omdat deze tool gebaseerd is op klachten waarvoor de huisarts is bezocht, geven de resultaten mogelijk alleen de meest ernstige klachten weer.” Naast de klachten waarvoor vrouwen contact zoeken met de huisarts, hebben vrouwen met borstkanker mogelijk ook nog last van andere klachten. Het kan nuttig zijn om die ook met de huisarts te bespreken zodat deze een ‘completer’  beeld krijgt van de problemen waar vrouwen met borstkanker last van hebben.

Velting hoopt dat huisartsen door gebruik van de tool veel eerder de link leggen met eerdere borstkankerbehandelingen. Velting: “Door dit onderzoek, de tool en de doorontwikkeling ervan kunnen artsen hun patiënten beter informeren en helpen. Aan de patiënten willen we vooral meegeven dat je niet te snel moet denken: “Ach, het hoort erbij”, maar dat je de klachten ook altijd met je huisarts kan bespreken.”

Benieuwd wat voor late gevolgen er allemaal zijn? Neem dan een kijkje op onze pagina ‘Late gevolgen’.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!