Toename dagopnames en thuismedicatie bij borstkankerbehandeling

Er wordt meer gebruik gemaakt van dagopname en thuismedicatie. Zolang dit goed aansluit bij de wensen van de patiënt zien wij een win-winsituatie; er wordt efficiënt gewerkt, zonder dat dit ten koste gaat van wat een patiënt nodig heeft. Gelukkig zijn de meeste patiënten (circa 80%) tevreden over de ondersteuning rondom hun operatie, maar wat ons betreft is en blijft 100% streven de norm. Iedere patiënt moet de best mogelijke zorg krijgen en de minst invasieve en belastende ingreep. 

Bijna 1000 mensen vulden ons B-force onderzoek in. Opvallend is dat nog steeds niet alle behandel- en operatiemogelijkheden met patiënten worden doorgesproken. Of dit door onbekendheid met deze mogelijkheden, tijdgebrek, ziekenhuisbeleid of door andere oorzaken komt, hebben wij niet onderzocht.  Wel vinden wij dat elke patiënt tijdig moet worden geïnformeerd over welke opties er wat betreft dagopname en thuisbehandeling zijn en in alle vrijheid eventueel naar een ander ziekenhuis moet kunnen gaan als de behandeling daar beter aansluit.   

Voor wat betreft de toediening van geneesmiddelen: Het B-force panel geeft voorkeur aan toediening van medicatie in pilvorm of injectie, in plaats van via een infuus. Dit vanwege de meer complexe handelingen die dit vraagt en ook omdat een infuus niet thuis kan worden toegediend. Wat ons betreft een belangrijk signaal om richting de farmaceutenontwikkelaars van geneesmiddelen te bespreken.

Deze uitkomsten gebruiken wij om in gesprek te gaan met ziekenhuizen, zorgverzekeraars en ontwikkelaars van geneesmiddelen over deze ontwikkeling in de zorg. Wij willen ervoor zorgen dat er rekening gehouden wordt met jullie voorkeuren en gaan op zoek naar wat er verder verbeterd kan worden.

Bekijk hier de resultaten

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!