Overgrote meerderheid mensen met uitgezaaide borstkanker maakt geen gebruik van palliatief team

Een palliatief team is een ondersteunend en adviserend team in het ziekenhuis, speciaal voor patiënten, naasten en hulpverleners die betrokken zijn bij de patiënt met uitgezaaide kanker. Sinds 2018 heeft elk ziekenhuis zo’n team, maar helaas weet driekwart van de mensen met uitgezaaide borstkanker niet wat een palliatief team allemaal kan bieden. Dit blijkt uit ons onderzoek naar behoeften en ervaringen met begeleiding bij uitgezaaide borstkanker. 

Een palliatief team kan ondersteunen en adviseren over behandeling en klachten van mensen met uitgezaaide borstkanker en hun naasten, psychosociale begeleiding bieden en vragen over het levenseinde beantwoorden. Het team geeft ook advies aan andere hulpverleners over hoe zij het beste met iemand met uitgezaaide borstkanker kunnen omgaan. Sommige mensen die de B-force uitvraag van Borstkankervereniging Nederland beantwoordden, gaven aan goed te zijn geholpen door een palliatief team. “Het was mijn redding. De behandelingen door drie medisch specialisten waren te zwaar. Zij keken mee wat er nodig was om de behandelingen aan te kunnen,” aldus één van de ondervraagden.

Onbekendheid en moeilijke naam 

Volgens directeur Cristina Guerrero Paez is met name onbekendheid er de oorzaak van dat zo weinig mensen het palliatief team kennen. “Het is een vrij nieuwe ontwikkeling dat elk ziekenhuis een palliatief team moet hebben. De meeste ziekenhuizen hebben er inmiddels één. We hadden al het vermoeden dat patiënten vaak niet weten dat er een palliatief team is en wat dit voor hen kan doen. Wij horen vaak dat het woord ‘palliatief’ verwarring geeft. Het wordt verward met terminaal en lang niet iedereen met uitgezaaide borstkanker herkent zich daarin. Dat het palliatief team onbekend is, heeft ons onderzoek bevestigd. Hier gaan we beslist wat aan doen. Het palliatief team is een middel dat ervoor zorgt dat de zorg voor mensen met uitgezaaide borstkanker verbetert. Nu wordt dat middel onvoldoende ingezet en dat is erg jammer. Juist omdat het mensen zo goed kan helpen. Dit gaan we aankaarten bij zorgverleners. Ook zullen wij er op onze website en via onze expertgroep meer aandacht aan geven.” 

Webinar ‘Optimaal leven als je niet meer beter wordt’

De uitkomsten van ons B-force onderzoek zijn op 13 oktober om 20.00 uur besproken in het webinar ‘Optimaal leven als je niet meer beter wordt’. In dit webinar kwamen onderwerpen aan de orde waar je als patiënt vanaf de diagnose uitgezaaide borstkanker mee te maken kunt krijgen. Wat zijn de behandelopties? Hoe laat je je goed informeren, zodat je de keuze kunt maken die het beste bij jóu past? En welke impact heeft de ziekte op je leven? Experts gaven toelichting op de huidige behandelingen en nieuwe ontwikkelingen. Ook psychische en sociale aspecten kwamen aan bod, net als zingeving.  

Rapport Uitgezaaide kanker in beeld

Vandaag verschijnt het rapport ‘Uitgezaaide kanker in beeld’. Dit kwam tot stand in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, waaronder ook Borstkankervereniging Nederland, en KWF kankerbestrijding.  

Meer informatie

Wil je informatie over uitgezaaide borstkanker? Lees hier meer.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!