Terugkoppeling B-force: Hoe heb jij borstkanker ontdekt?

Twee weken geleden vroegen wij hoe borstkanker is ontdekt. Maar liefst 1.391 mensen vulden de vragenlijst in, waarvoor dank!

Resultaten

De meesten van jullie (72%) ontdekte borstkanker zelf, in de meeste gevallen zag of voelde jullie een knobbel of verandering in de borst of het borstgebied. 23% gaf aan dat er geen symptomen waren, maar dat de borstkanker ontdekt werd bij het bevolkingsonderzoek. Verder geeft 5% aan dat er geen symptomen waren maar de borstkanker toevalligerwijs werd ontdekt op een echografie, MRI of ander diagnostisch onderzoek. 

Omdat het bevolkingsonderzoek start vanaf 50 jaar, hebben we een onderscheid gemaakt tussen mensen jonger dan 50 en vrouwen van 50 of ouder (beide ten tijde van diagnose). Bij vrouwen van 50 jaar of ouder, geeft 52% aan de borstkanker zelf ontdekt te hebben en 48% via het bevolkingsonderzoek.

Wanneer de borstafwijking door iemand zelf werd ontdekt, was dit meestal onverwacht, zonder ernaar op zoek te zijn (70%). Een kwart (25%) ontdekte de afwijking tijdens zelfonderzoek. 2% gaf aan dat de partner het ontdekte en 3% herkende zich niet in de antwoorden.

Indien een knobbeltje werd gevoeld, dan verschilt het nogal hoe groot dit was. Bij de meerderheid betrof het een afwijking van minder dan 3 centimeter (65%). Ook het stadium van borstkanker verschilde. Exclusief antwoord ‘weet ik niet (meer)’ (29%) is de verdeling als volgt:

  • Stadium I        24%    
  • Stadium II       38%
  • Stadium III      30%
  • Stadium IV      8%

Wanneer borstkanker werd ontdekt via het bevolkingsonderzoek, was het stadium doorgaans lager (Stadium I: 41%, bij zelf ontdekt: 19%). Mensen die de afwijking ‘spontaan, zonder ernaar op zoek te zijn, ontdekte verschillen niet in stadium en grootte van mensen die bewust aan zelfonderzoek deden. Een lager stadium heeft doorgaans een betere prognose.

Op de vraag ‘Welke symptomen had jij’? werd als volgt geantwoord:

symptomen bforce

Omdat symptomen van borstkanker kunnen verschillen en lang niet altijd het ‘bekende knobbeltje’ is, is de bewustwordingscampagne ‘know your lemons’ een aantal jaren geleden gestart. Onderstaande afbeelding werd vooral via social media veel gedeeld:

know your lemons

Gemiddeld heeft iets meer dan de helft (54%) deze afbeelding al eerder gezien. Dit percentage is aanzienlijk hoger bij mensen jonger dan 50 (70%) dan mensen van 50 of ouder (50%).

Bijna een derde van jullie (32%) denkt dat deze afbeelding geholpen zou hebben geholpen bij het herkennen van mogelijke symptomen van borstkanker bij jezelf. Bijna de helft (45%) denkt van niet en bijna een kwart (23%) geeft aan dat er geen sprake was van symptomen (vanwege bevolkingsonderzoek).

Bijna de helft (46%) ziet nieuwe dingen / mogelijke symptomen van borstkanker. De volgende worden het meest genoemd (en zijn dus het meest onbekend):

  • Dikke ader
  • Sinaasappelhuid
  • Tepelkorst

Tot slot vroegen we jullie naar overige opmerkingen over het ontdekken van borstkanker. Een greep uit de reacties:

 

“Had jeuk onder mijn arm en gleed met mijn hand langs mijn borst toen voelde ik de bult/knobbel.”
 

“Het was bij mij een langzaam groeiende tumor.. maar niemand kan zeggen hoe lang het al groeide voordat het ontdekt werd.. dat is best beangstigend. Elke twee jaar mammografie geeft dus niet direct zicht op wat er in je borst gebeurt.”
 

“Blijf opmerkzaam als je borst(en) blijvend anders voelen, ook inwendig. Bij mij waren het steken op eenzelfde plek, die aanhielden, waarvan men zei dat het niets was. Uiteindelijk bleek het toch kanker.”
 

“Dit plaatje (red. citroenenafbeelding) moet echt heel goed gepromoot worden!”

Actie BVN

Borstkankervereniging Nederland gebruikt deze uitkomsten om een beeld te krijgen van hoe Borstkanker is ontdekt, wat de symptomen waren en hoe wij mensen, dus ook zorgverleners zoals de huisarts, beter bewust kunnen maken van symptomen die mogelijk op borstkanker kunnen wijzen.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!