Toegang tot een uitgebreide DNA-test bij kanker weer een stapje dichterbij voor uitgezaaide borstkanker

Vorige week ging een meerderheid van de Tweede Kamer akkoord met een motie voor voorlopige vergoeding van een uitgebreide DNA-test bij uitgezaaide kanker voor patiënten waarbij de aard van de tumor onbekend is (PTO) en patiënten die uitbehandeld zijn, maar nog wel een goede conditie hebben. De afgelopen jaren heeft Borstkankervereniging Nederland zich ingezet om een uitgebreide DNA-test voor patiënten beschikbaar te maken. Voor nu is het een stap dichterbij bij zorg en behandeling op maat.

Diagnostiek door middel van DNA-onderzoek kan (ook wel moleculaire- of DNA-diagnostiek genoemd) kan een tumor tot op DNA-niveau uitpluizen. Dit is een enorme winst, want het betekent dat er een heel gedetailleerde diagnose kan worden gesteld. Niet alleen over met wat voor een tumor je te maken hebt, maar ook op welke behandeling en medicijnen deze wel en niet zal reageren. Een flinke stap vooruit dus.

In Nederland wordt een uitgebreide vorm van onderzoek naar DNA van de tumor (Whole Genome Sequencing) niet vergoed. Als Borstkankervereniging Nederland zijn wij groot voorstander van het sneller implementeren van (nieuwe) DNA-technieken en het maken van goede afspraken over de vergoeding van deze testen en in welke ziekenhuizen deze testen worden uitgevoerd. We willen af van de huidige situatie waarin patiënten soms een lang traject ingaan met meerdere tests, voordat het duidelijk is welke behandeling het best past bij de specifieke mutatie van hun tumor.

Ook over de inzet van een test als Whole Genome Sequencing moeten afspraken worden gemaakt, zoals voor welke patiëntengroepen deze test het meest aangewezen is en tegen welke kosten. Het heeft alleen toegevoegde waarde, als je aan de hand van de uitkomsten ook de mogelijkheid hebt een bijbehorende behandeling voor een patiënt beschikbaar te hebben.

‘Bijvangst’ kiembaanmutatie

Voor mensen die hun tumor-DNA laten onderzoeken, is het belangrijk om te weten dat er ‘bijvangst’ kan worden gevonden. Zoals een zogenaamde ‘kiembaanmutatie’. Dit is een verandering in het DNA die erfelijk kan zijn en bijvoorbeeld een verhoogd risico op borstkanker kan geven. Mensen krijgen dan behalve de uitslag van hun tumor-DNA ook het bericht dat ze erfelijke aanleg voor kanker hebben. Dat is een pittige boodschap. Als Borstkankervereniging Nederland vinden wij dat mensen die in aanmerking komen voor onderzoek naar het DNA van hun tumor, geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheid dat er een kiembaanmutatie kan worden gevonden. Mocht dit het geval zijn, dan is het essentieel dat zij goed worden begeleid.

Motie vergoeding uitgebreide DNA-test

We zijn blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer akkoord is met een motie voor voorlopige vergoeding van een uitgebreide DNA-test bij uitgezaaide kanker voor patiënten met de hoogste medische noodzaak. Dit zijn patiënten waarbij de aard van de tumor onbekend is (PTO) en  patiënten die uitbehandeld zijn, maar nog wel een goede conditie hebben. In april zal meer duidelijk zijn over het verwachte tijdpad voor overige richtlijnen en patiëntengroepen met uitgezaaide kanker.

Blog Ellen Kooijmans

Onze patient advocate Ellen Kooijmans schreef blogs over tumor DNA-onderzoek en haar eigen ervaring naar aanleiding van het San Antonio Breast Cancer Symposium, zoals de blog met uitleg hoe DNA onderzoek in elkaar zit.

ABC verklaring

Deze ontwikkeling sluit aan bij de internationale verklaring die Borstkankervereniging Nederland heeft ondertekend met hierin 10 punten om de zorg voor uitgezaaide borstkanker te verbeteren. Borstkankervereniging Nederland zet zich hier nadrukkelijk voor in. Lees hier verder. 

B-focus

BVN heeft 5 B-focuspunten zoals toegang tot beste zorg, behandeling op maat, bewuste keuzes. DNA onderzoek raakt alle focuspunten.

Meer informatie

Lees hier meer over de motie die is goedgekeurd door de Tweede Kamer.

BVN werkt m.b.t. geneesmiddelen en innovatieve behandeling samen met NFK.

Hartwig Foundation landelijke databank met genetische en klinische gegevens van patiënten met uitgezaaide kanker.

DNA onderzoek m.b.t. erfelijkheid.

Lees de blog 'Elke kankerpatiënt verdient een gelijke toegang tot DNA-onderzoek' op de website van NFK.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!