Wij zoeken een projectleider hybride lotgenotencontact!

 

Jeuken je handen en heb je 1 à 2 dagen per week tijd?  

Voor ons project “Altijd Verbonden” zoeken wij een hands-on projectleider (totaal ± 250 uur, verdeeld over een jaar). 

Het project bestaat uit het uitdenken, uitwerken en implementeren van drie vormen van hybride lotgenotencontact. Jij maakt het voor (ex-)(borstkanker)patiënten mogelijk dat ze altijd deel kunnen nemen aan lotgenotencontactmomenten en niet gehinderd hoeven te worden door tijd/afstand of externe omstandigheden zoals Corona. 

Hybride overlegstructuren vragen een andere manier van organiseren. Denk hierbij aan: het goed betrekken van alle deelnemers, fysiek en digitaal, het verstaanbaar blijven en verbinding maken. 

Het gaat hier niet om het "aanzetten van een camera", maar om het zo te organiseren dat zowel de fysiek aanwezige deelnemers als de digitale deelnemers op een prettige, veilige wijze kunnen deelnemen aan de bijeenkomst.

Er zijn al drie concepten voor groepsbijeenkomsten uitgewerkt. 
Voor het project is het van belang dat er gewerkt wordt met een focusgroep bestaande uit een aantal ervaringsdeskundigen/experts die vanaf het begin van het project betrokken zijn. 
Zij denken mee in de uitwerking van hoe hybride lotgenotencontact zou moeten werken, zij denken mee bij de evaluaties van de pilots en zij denken mee bij de implementatie en de uitrol naar andere patiëntenorganisaties.

Planning (feb-dec 2023) 

De planning richt zich op drie blokken:  

  • De in hoofdlijnen opgehaalde behoefte bij de achterban over lotgenotencontact verder uitwerken in drie mogelijke bijeenkomsten. We weten wat de behoefte is. In deze fase van het project vertalen we deze behoefte naar nieuwe werkvormen. 
  • Drie pilots draaien per groepsbijeenkomstvorm. 
  • Per vorm uitwerking borgen in handleiding, training enzovoort om duurzaam te borgen en over te dragen aan andere organisaties.  

De doorlooptijd is grofweg 3 x 3 maanden. Als je de vakantieperiodes buiten beschouwing laat, is de duur van het project een jaar. 
Bij iedere stap volgt een evaluatiemoment waar we kijken naar de uitkomsten en evalueren. 

nov 2022-feb 2023: de projectleider start met het samenstellen van de focusgroep van aantal lotgenoten en experts met verschillende achtergronden en afkomstig uit verschillende regios;  

Januari-april 2023: aantal voorbereidende bijeenkomsten;  
April-juli 2023: pilot met nieuwe werkvormen; 
Juni-augustus 2023: evaluatie;  
September-oktober 2023: lancering van nieuwe hybride werkvormen in borstkankermaand met campagne; 
September-december 2023: uitrol van een nieuwe werkvorm door middel van bijeenkomsten en trainingen naar andere patiëntenorganisaties.  

Eindresultaat 

Het implementeren van nieuwe vormen van lotgenotencontact voor iedere (ex-)borstkankerpatiënt en naasten in elke fase van de ziekte. Vormen die iedere patiëntenorganisatie kan gebruiken of aanpassen, waardoor haar achterban zowel fysiek als digitaal kan deelnemen. De deelnemer ervaart op deze manier een waardevolle bijeenkomst, ongeacht de wijze waarop de persoon deelgenomen heeft. Hierbij is het voor een patiëntenorganisatie helder hoe zij dit moet organiseren en welke instrumenten, techniek en organisatie ze nodig heeft. Het maakt daarin niet uit of het lotgenotencontact individueel of groepsgewijs is en of er sprake is van externe omstandigheden.  

Wie zoeken wij 

Voor dit project zoeken wij een projectleider (m/v):

Je beschikt over de volgende competenties, expertise en vaardigheden:

  • Je kunt planmatig en gestructureerd werken 
  • Je kunt verbindend en resultaatgericht werken 
  • Je hebt ervaring met projecten, bij voorkeur met vrijwilligersprojecten 
  • Je hebt minimaal HBO-denkniveau 
  • Je hebt een hands-on mentaliteit 

Beschikbaarheid 

De projectleider moet minimaal 8 tot 16 uur per week beschikbaar zijn. Voor het totale project is 250 uur gereserveerd verdeeld over een jaar. 

Tarief 

Deze is op te vragen bij de directeur, Cristina Guerrero Paez 06-13511082. 

Ben je geïnteresseerd?

Stuur dan vóór 3 februari jouw motivatie en CV naar Cristina Guerrero Paez, via guerrero@borstkanker.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

 

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!