Help mee als bedrijf

Help mee als bedrijf

Kantoor

Wist je dat 1 op de 7 vrouwen borstkanker krijgt? 1 op de 7. Sta hier eens bij stil, hoeveel vrouwen in je omgeving ken je? Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort. Ook mannen krijgen ermee te maken, jaarlijks ongeveer 125.

Dat betekent dat jaarlijks zo’n 18.000 mensen de diagnose borstkanker krijgen. Dat zijn net zoveel mensen als er in Zandvoort of Enkhuizen wonen. En 1 op de 10 patiënten is jonger dan 45 jaar.

Iedereen krijgt in de (nabije) omgeving met borstkanker te maken. En de impact en gevolgen kunnen heel erg groot zijn. Zowel voor de mensen die ermee te krijgen, als voor hun naasten.

Door borstkanker verandert je leven volledig. 88% van de vrouwelijke patiënten is vijf jaar na de diagnose nog in leven, maar zo is het re-integratietraject na borstkanker intensief. Bij 66% heeft borstkanker gevolgen gehad voor het werk.

Wat doet BVN?

Borstkankervereniging Nederland is dé patiëntenvereniging voor (ex-)patiënten met borstkanker en erfelijke/familiare aanleg. Door onze historie van ruim veertig jaar, ons netwerk, onze kennis en onze grote achterban, zijn wij de stem van de patiënt. Wij zijn er voor iedereen die ons nodig heeft. Wij streven naar een succesvolle ‘comeback’ van mensen met of na borstkanker. In de maatschappij, in hun sociale leven, hun werk, op alle vlakken die voor hen belangrijk zijn.

Dat doen wij op 3 manieren:

  1. Wij geven informatie over borstkanker, behandeling, de gevolgen, alles waar iemand ons om vraagt. Deze informatie is onafhankelijk en altijd gericht op de patiënt. Jaarlijks bereiken wij meer dan 1 miljoen mensen.
  2. Wij creëren mogelijkheden om (digitaal of fysiek) met andere lotgenoten in contact te komen en ervaringen te delen, steun te vinden of te leren. Jaarlijks zorgen wij ervoor dat circa 3.500 mensen elkaar ontmoeten.
  3. Wij komen op voor de belangen van patiënten, daar waar de zorg beter kan en moet.

Wij doen alles wat we kunnen om een borstkankerpatiënt mens te laten zijn.

Er zijn 250 vrijwilligers die er met hart en ziel aan werken om onze doelen te verwezenlijken. We hebben 6.000 leden en een ondersteunend team van 10 fte. Wij werken met een begroting van 1 miljoen euro, waarvan 70% personeelslasten/vrijwilligerskosten betreft.

Wat willen wij in 2021 graag bereiken?

  • 300 mensen regionaal voorlichting geven over borstkanker en de gevolgen. Dit doen we met ongeveer twintig vrijwilligers. Projectkosten €25.000,-
  • Drie regionale lotgenotengroepen opzetten voor mensen met uitgezaaide borstkanker met vrijwilligers. Projectkosten €10.000,-
  • Campagne zelfonderzoek ‘Bemin je borst’ voor bewustwording van middelbare scholieren over het belang van het (h)erkennen van je borsten. Projectkosten €50.000,-
  • Campagne ‘De ogen van je moeder, de kleur van je vader’ over erfelijke en familiaire aanleg voor borstkanker. De campagne is gericht op bewustwording van erfelijke/familiaire aanleg bij het grote publiek. Projectkosten €50.000,-

Wat kan jouw bedrijf doen?

Laat als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid zien en help ons om onze doelen te realiseren.

Wij hebben de ANBI status en daarom is het fiscaal aantrekkelijk om ons te steunen.

Wil je meer weten of ons steunen? Neem dan contact op met onze directeur Cristina Guerrero Paez.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!