Wie kom je tegen in het ziekenhuis?

Wie kom je tegen in het ziekenhuis?

Mammacare

In het ziekenhuis werkt een heel team aan jouw behandeling. Hieronder vind je een overzicht van de specialisten en verpleegkundigen uit dit team.

Op de mammapoli werkt een groot team van verschillende specialisten. Als patiënt ontmoet je lang niet alle zorgprofessionals van dit team. Op de meeste mammapoli’s heeft de patiënt een vast aanspreekpunt. Deze persoon begeleidt jou. De samenstelling van het mammateam kan in drie groepen ingedeeld worden:

  • beeldvorming en diagnose
  • behandeling
  • verpleging, begeleiding en ondersteuning

Het team hoeft overigens niet in alle ziekenhuizen onderdeel te zijn van de mammapoli, maar wordt vaak wel via de mammapoli gecoördineerd.

Beeldvorming en diagnose

Om de borst te onderzoeken en een diagnose te kunnen stellen, zijn verschillende specialisten betrokken bij de beeldvorming en diagnose.

  • De radioloog onderzoekt de beelden die van de tumor zijn gemaakt door middel van röntgenstralen (mammografie, CT-scan, X-thorax, botscan), geluidsgolven (echografie) en magnetische resonantie (MRI-scan).

  • De nucleair geneeskundige onderzoekt de beelden die van de tumor zijn gemaakt door middel van radioactieve deeltjes die in het lichaam worden gebracht en van daaruit stralen, zoals bij een PET-scan.

  • De patholoog onderzoekt met een microscoop tumorcellen die door een punctie, biopt of operatie zijn verkregen. De resultaten legt de patholoog vast in een pathologierapport. Dit vormt de basis van het behandelplan.

  • De klinisch geneticus onderzoekt erfelijke en familiaire aanleg voor borstkanker.

Lees meer over onderzoek bij borstkanker.

Behandeling

Als de diagnose borstkanker is gesteld en er gekozen wordt voor behandeling, krijg je vaak met verschillende specialisten te maken.

Verpleging, begeleiding en ondersteuning

Tijdens het hele ziekteproces, van diagnose tot en met nazorg, vindt verpleging, begeleiding en ondersteuning plaats. Hier zijn verschillende verpleegkundigen bij betrokken.

  • De verpleegkundig specialist is vaak casemanager en aanspreekpunt voor de patiënt. Hij of zij houdt het overzicht en zorgt voor samenhang in het zorgproces van diagnose tot en met nazorg. De verpleegkundig specialist is bevoegd om bepaalde medische ingrepen zelfstandig uit te voeren.

  • De mammacareverpleegkundige (gespecialiseerd verpleegkundige op gebied van borstkanker) kan het aanspreekpunt zijn op de mammapoli en op de verpleegafdeling chirurgie. Hij of zij is niet bevoegd tot medisch handelen. Afhankelijk van het ziekenhuis beschikt de poli plastische chirurgie ook over eigen mammacareverpleegkundigen die jou als patiënt met raad en daad bijstaan. Ook in het nazorgtraject, als je geopereerd bent.

  • De oncologieverpleegkundige (gespecialiseerd verpleegkundige op gebied van kanker) kan het aanspreekpunt zijn op de mammapoli en op de verpleegafdeling oncologie en chirurgie. Hij of zij is niet bevoegd tot medisch handelen.

Naast deze vaste samenstelling kan het mammateam ook aangevuld worden met (para)medische specialisten, zoals een psycholoog, seksuoloog, revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist of maatschappelijk werker. Informeer goed welke zorg via het ziekenhuis is geregeld. Of vraag het na bij je zorgverzekeraar. Ondanks alle goede zorgen komt het voor dat je de nazorg zelf moet regelen.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!