Aantal borstkankerdiagnoses weer enigszins op normaal niveau

Na de daling van het aantal borstkankerdiagnoses door COVID-19, lijkt het aantal diagnoses per week weer enigszins op het normale niveau van voor de coronacrisis. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie. Deze zijn bijgewerkt tot januari 2021. 

Eind 2020 werd het aantal gemiste diagnoses op 2500 geschat. Het lijkt er op dat er een voorzichtige inhaalslag heeft plaatsgevonden. Het aantal gemiste diagnoses wordt nu geschat op 2300. Vanaf september 2020 lag het aantal diagnoses hoger dan gemiddeld, met een tijdelijke dip in oktober. Het is niet bekend wanneer de tot nu toe vertraagde diagnoses alsnog gesteld worden. Dit hangt samen met de groeisnelheid van de tumor (bij klachten zal de patiënt naar de huisarts gaan) en moment van uitnodiging voor screening.

Op termijn zou de vertraging in diagnose kunnen leiden tot een toename van tumoren met een hoog stadium, met bijbehorende zwaardere behandeling. Of dat effect zal optreden en/of welke gevolgen dat heeft voor de kwaliteit van leven en kans op overleven is nu nog niet te zeggen. 

Onze boodschap is en blijft, bij klachten niet wachten! Voel of zie je een verandering aan je borst, neem contact op met de huisarts!

Op de website van IKNL lees je meer over de borstkankerdiagnoses.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!