Bevolkingsonderzoek borstkanker moet nu beter

Vandaag, 15 augustus, heeft BVN in een brief aan de Minister van VWS laten weten teleurgesteld te zijn over de trage oplossingen ter verbetering van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Jarenlang was Nederland hét voorbeeld voor andere landen op het gebied van het bevolkingsonderzoek borstkanker. 

Oproep niet elke twee jaar

Ondanks eerdere toezeggingen worden vrouwen tussen de 50 en de 74 niet elke 24 maanden opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Door een stop tijdens COVID en door personeelstekorten is de tijd tussen de oproepen opgelopen tot soms wel 36 maanden. Eind juni gaf de minister aan dat het doel om de screening per januari 2024 weer op orde te hebben, niet gehaald wordt. Aan het begin van COVID was uitgerekend door het RIVM dat dit 57 onnodige sterfgevallen per jaar tot gevolg kan hebben. BVN ervaart te weinig gevoel van urgentie om te zorgen voor goede oplossingen.

Artificiële Intelligentie

BVN ziet mogelijkheden om de borstkankerscreening te verbeteren. Zo is uit actueel onderzoek in Zweden duidelijk geworden dat artificiële intelligentie (AI) zeer goed in staat is om mammografieën te beoordelen, zelfs beter dan een radioloog dat kan. Waarom wordt er in Nederland niet versneld voor gekozen om in de screening AI in te zetten, naast een radioloog? Dit leidt naar verwachting tot een betere kwaliteit van de uitslag. Tegelijk kan de inzet van AI een oplossing zijn voor het verlagen van de werkdruk onder radiologen.

Dicht borstklierweefsel

Om de kwaliteit van de screening te verbeteren vindt BVN dat deelnemers aan de borstkankerscreening per direct geïnformeerd moeten worden over de dichtheid van hun borstklierweefsel. In zeer dicht borstklierweefsel zijn met een mammografie tumoren minder goed op te sporen. Vrouwen met dicht borstklierweefsel zouden daarom op andere wijze gescreend moeten worden. Maar nu krijgen zij geen informatie of zij dicht borstklierweefsel hebben (8% van de deelnemers).  

Wij hebben de heer Kuipers gevraagd om een spoedige reactie op onze zorgen.

(gepubliceerd op 15-08-23)

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!