Borstkankervereniging adviseert bij onderzoek naar speciale mammografie met contrastvloeistof (CEM) bij screening dicht borstklierweefsel

De Gezondheidsraad heeft advies gevraagd aan ZonMw en Borstkankervereniging Nederland over de opzet van een onderzoek naar het gebruik van Contrast Enhanced Mammography (CEM) bij de screening van vrouwen met dicht borstweefsel. Aanleiding is de opdracht van staatssecretaris Blokhuis om voor de screening van deze groep vrouwen een proefbevolkingsonderzoek te doen.

Iets minder dan 10 procent van de vrouwen tussen de 50 en 75 jaar die meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker, heeft zeer dicht borstweefsel. Dit wordt ook wel ‘dense-borsten’ genoemd. Zij lopen twee keer zoveel kans om borstkanker te krijgen en op een mammografie zijn tumoren minder goed te zien. De Gezondheidsraad ziet de mammografie met contrastvloeistof (CEM) als veelbelovende techniek om tumoren op te sporen in zeer dicht borstweefsel. De organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMW is nu door de Gezondheidsraad gevraagd om te adviseren over hoe het beste het onderzoek naar CEM kan worden gedaan. De Gezondheidsraad heeft ons als Borstkankervereniging gevraagd om hierin mee te adviseren.  

Proefbevolkingsonderzoek

De Gezondheidsraad heeft advies gevraagd aan ZonMw en Borstkankervereniging Nederland over de opzet van een onderzoek naar het gebruik van Contrast Enhanced Mammography (CEM) bij de screening van vrouwen met dicht borstweefsel. Aanleiding is de opdracht van staatssecretaris Blokhuis om voor de screening van deze groep vrouwen een proefbevolkingsonderzoek te doen. Hierbij worden de voor- en nadelen van CEM vergeleken met het gebruik van MRI. Borstkankervereniging Nederland is gevraagd om mee te adviseren over de manier waarop dit proefonderzoek zou kunnen plaatsvinden.  

Politiek besluit

Eer riepen wij, samen met een aantal andere partijen, staatssecretaris Paul Blokhuis op om in het bevolkingsonderzoek borstkanker naast een mammografie, ook een MRI-scan aan te bieden aan vrouwen met zeer dicht borstweefsel. Vorige week werd tijdens een bijeenkomst met ZonMw duidelijk dat alle betrokken partijen - zoals onderzoekers, specialisten (radiologen), Bevolkingsonderzoek Nederland, landelijk expertisecentrum voor bevolkingsonderzoek LRCB en VWS - ervan overtuigd zijn dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen die ervoor zorgt dat tumoren eerder ontdekt kunnen worden bij vrouwen met dicht borstweefsel. De Gezondheidsraad ziet de mammografie met contrastvloeistof (CEM) als nieuwe veelbelovende techniek om tumoren op te sporen in zeer dicht borstweefsel.  

De eerste resultaten van de ‘DENSE studie’ lijken erop te wijzen dat bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel borstafwijkingen beter te zien zijn met een MRI-onderzoek dan met een röntgenfoto zoals deze wordt gebruikt bij het bevolkingsonderzoek. Er is al vastgesteld dat screening bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel effectiever is met een MRI, in plaats van alleen een mammografie. Hierover is echter nog geen politiek besluit genomen. De staatssecretaris wil graag dat de inzet van CEM wordt onderzocht. Ook heeft hij gezegd dat er ondertussen voorbereidingen moeten worden getroffen om MRI in te voeren als blijkt dat CEM geen optie is.

Wat vinden wij als Borstkankervereniging?  

Als Borstkankervereniging Nederland vinden wij het heel erg belangrijk om goed te kijken naar het voorkomen van over- en onderbehandeling. Daarom zijn wij voorstander van screening op maat, ook wel risicodifferentiatie bij screening genoemd. Niet iedere vrouw is immers hetzelfde. Risico’s op het krijgen van borstkanker kunnen verschillen. Ook dit vraagt nader onderzoek.  

Wij adviseren het onderzoek naar CEM  te doen in ziekenhuizen die al gebruik maken van CEM (dat zijn er op dit moment ten minste 10).  

Ook hebben wij in het gesprek met ZonMw benadrukt dat wij groot voorstander zijn om de ontwikkeling van nieuwe manieren om de huidige screening minder belastend te maken. Veel vrouwen vinden de huidige mammografie heel onprettig.  

Tenslotte hebben wij voorgesteld dat er vanuit Borstkankervereniging Nederland vanaf de eerste opzet van het proefbevolkingsonderzoek ervaringsdeskundige vrijwilligers betrokken worden om mee te denken en feedback te geven. Zij kunnen het patiëntenperspectief inbrengen. Aandachtspunten hierbij zijn de (extra) belasting voor vrouwen, informatievoorziening en werving van deelnemers.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!