Onze oproep aan Blokhuis: Geef vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel een MRI-scan

Als Borstkankervereniging Nederland zijn we het niet eens met de beslissing van demissionair staatssecretaris Blokhuis om er niet voor te kiezen om in het bevolkingsonderzoek borstkanker naast een mammografie, ook een MRI-scan aan te bieden aan vrouwen met zeer dicht borstweefsel. Door dit dichte weefsel is het bij hen moeilijk om met een mammografie borstkanker op te sporen. Daarnaast hebben zij een verhoogd risico op borstkanker. Een MRI is een goede screeningsmethode voor deze groep van 80.000 vrouwen per jaar. Wij vinden het onbegrijpelijk dat staatssecretaris Blokhuis hier niet voor kiest.

Update: Dinsdag 9 februari is in de Tweede Kamer de motie aangenomen om MRI wél aan vrouwen met dicht borstklierweefsel aan te bieden met algemene stemmen. De afgelopen tijd werd van verschillende kanten aandacht gevraagd om het eerdere besluit van Blokhuis, het niet standaard aanbieden van aanvullend MRI-onderzoek, te herzien. Onder meer door de de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, het Alexander Monro Ziekenhuis, de onderzoeksgroep van de DENSE-Trial (UMC Utrecht) en Borstkankervereniging Nederland het grote belang van dit aanvullende MRI-onderzoek onder de aandacht gebracht.

Wij hopen dat er nu snel een plan komt voor de implementatie van deze werkwijze zodat vrouwen met dicht borstklierweefsel op niet al te lange termijn daadwerkelijk gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Vrouwen met zeer dicht borstweefsel hebben een bewezen verhoogd risico op het krijgen van borstkanker. Daarnaast is het bij deze groep lastig om met het huidige screeningsmammogram borstkanker vast te stellen. Het gaat hier om 80.000 vrouwen per jaar. Wij begrijpen niet dat voor zo’n grote groep er geen passende zorg wordt geboden.

Naar aanleiding van onderzoek van het UMC Utrecht is gebleken dat een aanvullend MRI-onderzoek bij vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel de mogelijkheid biedt borstkanker te ontdekken. Van iedere 1.000 vrouwen met heel dicht borstweefsel werd bij zeventien borstkanker opgespoord met het aanvullende MRI-onderzoek. Bij deze vrouwen waren in de gewone screening op de röntgenfoto geen afwijkingen te zien, aldus de eerste uitkomsten van deze ‘DENSE-studie’.

Hoewel er aan een MRI, net als aan een screeningsmammogram, ook nadelen verbonden zijn, vinden wij het een goed idee om aan vrouwen met dicht borstklierweefsel ook een MRI aan te bieden. De nadelen van een MRI zijn bijvoorbeeld dat er andere afwijkingen kunnen worden gevonden, die later geen borstkanker blijken te zijn. Ook kunnen er tumoren worden gevonden die zo langzaam groeien, dat ze niet tot gezondheidsproblemen zullen leiden, waardoor misschien onnodige behandeling plaatsvindt. Wij vinden dat vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel zelf moeten kunnen overwegen of zij gebruik willen maken van een aanvullende MRI-scan. Deze keuze wordt hen nu ontnomen.

Staatssecretaris Blokhuis geeft geen toestemming voor gebruik van een MRI als aanvulling in het bevolkingsonderzoek, omdat hij wil wachten op een nieuwe techniek: het contrastmammogram. Onderzoek hiernaar zal jaren duren en is een flinke investering. Bovendien is het de vraag of een contrastmammogram een betere techniek zal zijn dan een MRI voor het vaststellen van borstkanker bij dicht borstweefsel. Hierdoor zal voor deze groep komende jaren op een (te) laat moment borstkanker worden vastgesteld. Borstkankervereniging Nederland vindt dit onacceptabel en pleit ervoor dat de staatssecretaris de beslissing terugdraait.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!