BVN ontwikkelt praatkaarten over borstkanker voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden

Borstkankervereniging Nederland ontwikkelt praatkaarten om mensen met lage gezondheidsvaardigheden te helpen bij het gesprek met hun zorgverleners over hun ziekte en behandeling. De praatkaarten maken we samen met Patiëntenfederatie Nederland, Pharos, expertisecentrum dat zich inzet voor gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen, en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Eén op de drie Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden of is laaggeletterd en heeft daardoor moeite om informatie over ziekte en gezondheid te zoeken, begrijpen en toe te passen. Dit betekent onder meer dat zij het lastig vinden om de informatie die ze van zorgverleners krijgen goed te begrijpen. Dit maakt het voor hen lastig om keuzes te maken over hun behandeling. 

Door het ontwikkelen van praatkaarten ondersteunt Borstkankervereniging Nederland mensen met lage gezondheidsvaardigheden. De eenvoudige illustraties en basisinformatie op zo’n praatkaart helpen zorgverleners om op een begrijpelijke manier informatie over te brengen. De nieuwe praatkaarten helpen bij de uitleg over verschillende onderwerpen:

  • De eerste kaart gaat over de keuze: borstsparende operatie en borstamputatie en hoe je je op een gesprek hierover kunt voorbereiden.
  • Op de tweede kaart wordt uitgelegd hoe onderzoek van de poortwachtersklier gaat.
  • De derde kaart gaat over het gesprek na de operatie, waarbij besproken wordt voor welke vervolgbehandelingen iemand in aanmerking komt.

De kaarten benadrukken dat er vaak keuzes zijn in de behandeling, die je als patiënt samen met je arts kunt maken.

Naar verwachting zijn de eerste praatkaarten in de zomer klaar. Voor ons als BVN is dit een eerste stap om de mensen met lage gezondheidsvaardigheden beter te ondersteunen. In de toekomst wil BVN het aanbod voor deze groep vergroten met meer praatkaarten.

Meer informatie

Op de website van NFK lees je meer over dit project.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!