Goed nieuws! Zorginstituut: genexpressie test Oncotype DX® kan worden vergoed

Zorginstituut Nederland heeft minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) geadviseerd om de genexpressie test Oncotype DX® op te nemen in het basispakket. De test is er voor vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium, om te bepalen of behandeling met chemotherapie zinvol is. Op basis van de uitslag van de test kan een patiënt samen met de arts afwegen om geen chemotherapie te doen. Hiermee worden de bijwerkingen van chemo voorkomen. Om Oncotype DX® vergoed te krijgen, voerde Borstkankervereniging Nederland een actieve lobby bij het Zorginstituut. Wij zijn erg blij dat dit uiteindelijk resulteerde in een positief advies aan de minister! 

Wat is een genexpressie test?

Een genexpressie test (ook wel genprofieltest genoemd) kan bepalen of chemotherapie nodig is in het behandelplan. Er zijn twee soorten genprofieltesten: MammaPrint® en Oncotype DX®. De test wordt uitgevoerd op tumorweefsel dat bij de operatie is verwijderd of via een biopsie is verkregen. Met de uitslag kan het risico op uitzaaiingen worden voorspeld. Bij een hoog risico op uitzaaiingen zal een arts behandeling met chemotherapie adviseren. Bij een laag risico kan besloten worden geen chemo te doen.

Lobby BVN

Zorginstituut Nederland adviseert de minister voor Medische Zorg en Sport over de inhoud en omvang van het basispakket. De genexpressie test Oncotype DX® wordt nu nog niet vergoed door de zorgverzekeraar. In eerste instantie vond het Zorginstituut dat het hierbij moest blijven. Dankzij onze lobby – waarin wij werden gesteund door NFK – veranderde het Zorginstituut van gedachten. Inmiddels heeft het Zorginstituut de minister gevraagd de test op te nemen in het basispakket – zodat het wel vergoed wordt – omdat het niet doen van chemotherapie leidt tot gezondheidswinst. Wij staan daar natuurlijk helemaal achter! 

Eisen voor vergoeding

Volgens het Zorginstituut kan Oncotype DX® worden vergoed uit de basisverzekering voor vrouwen met vroeg stadium borstkanker (ER+/HER2N-) en een klinisch hoog risico die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • ouder dan 50 jaar én;
  • N0 (negatieve okselklieren) én;
  • graad 1 tumor met een grootte tussen de 3.1 en 5 cm óf;
  • graad 2 met een grootte tussen de 2.1 en 5 cm óf;
  • graad 3 met een grootte tussen de 1.1 en 2 cm.

Je kunt aan je arts vragen of je voor vergoeding in aanmerking komt.

Wij hopen natuurlijk dat de minister het advies van het Zorginstituut overneemt! We houden je op de hoogte.

Meer informatie

Meer hierover lees je op de website van Zorginstituut Nederland.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!