Nalaten aan Borstkankervereniging Nederland

Nalatenschapsbrochure

“Ik heb een testament laten opstellen, met daarin ook een plekje voor Borstkankervereniging Nederland. Zij hebben me zo goed geholpen, dat ik later ook iets terug wil doen.” Sinds 1980 zijn wij er voor mensen die op welke manier dan ook met borstkanker te maken krijgen. Ook in de toekomst willen wij hen niet laten zitten met vragen. Iedere vorm van steun helpt daarbij, ook in de vorm van een nalatenschap. In onze nieuwe nalatenschapsbrochure geven we je praktische tips en lees je verhalen van Peggy, Hans en Lotte die BVN in hun testament hebben opgenomen.

We willen mensen die met borstkanker te maken krijgen helpen om de juiste keuzes te maken over hun behandeling, hoe moeilijk dat soms ook is. We willen hen een veilige plek bieden, waar zij kunnen vinden wat ze nodig hebben. Waar mensen zijn die voor hen opkomen. Wij kunnen dat alleen samen jou. Daarvoor zoeken wij steun. Voor de huidige generatie patiënten en hun naasten. Én voor volgende generaties.

‘Ik gun andere patiënten en hun naasten hetzelfde. Ik steun Borstkankervereniging Nederland daarom waar en hoe ik maar kan.’ – Hans (55)

Testament opstellen

Als je er zelf niets over hebt vastgelegd, is in de Nederlandse wet precies bepaald wie jouw nalatenschap erft. Dat zijn in de eerste plaats je wettige partner en kinderen. Heb je die niet, dan vallen je bezittingen automatisch aan je ouders, broers en zussen toe. Zijn er geen verdere familieleden, dan gaat je nalatenschap naar de staat. Wil je wél invloed hebben op de verdeling van je bezittingen na jouw overlijden, dan kun je een testament laten opstellen door de notaris.

Vrijgesteld van erfbelasting

Omdat Borstkankervereniging Nederland is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), hoeven wij geen erfbelasting af te dragen over de erfenis die je ons eventueel nalaat. Het volledige bedrag komt dus ten goede aan mensen met borstkanker, erfelijke/familiaire aanleg voor borstkanker en hun naasten.

‘Het fijne van nalaten aan Borstkankervereniging Nederland is dat je kunt kiezen voor een specifiek doel.’ – Lotte (34)

Meer weten over nalaten

Draag je ons een warm hart toe, ga je binnenkort met jouw testament aan de slag en ben je van plan Borstkankervereniging Nederland daarin op te nemen? Dan geven we je graag meer informatie over nalaten inclusief praktische tips. Vraag onze brochure over nalatenschap vrijblijvend aan via info@borstkanker.nl.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je graag persoonlijk advies? Lees meer over nalaten aan BVN op onze website.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!