Ontwikkeling online module ‘Samen Beslissen voor patiëntvertegenwoordigers’

Samen Beslissen zorgt ervoor dat de patiënt samen met de arts beslist over welke behandeling en (na)zorg het beste bij de patiënt past. Wij zijn een groot voorstander van Samen Beslissen en dragen op verschillende manieren bij om dit te stimuleren in de borstkankerzorg. Om ook al onze vrijwilligers hierin mee te nemen, ontwikkelen we een online kennismodule over het onderwerp. Dit doen we samen met de Nierpatiënten Vereniging Nederland, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, PGOsupport en Patiëntenfederatie Nederland.

Om iedere patiënt de ondersteuning te bieden om goede keuzes te maken, ontwikkelt BVN samen met andere (patiënten)organisaties de online kennismodule ‘Samen Beslissen voor patiëntvertegenwoordigers’. Deze wordt opgenomen in het programma van de BVN academie en is daarmee het eerste online trainingsproduct van BVN. Al onze vrijwilligers kunnen deze e-learning op hun eigen moment vanuit huis volgen.

Onze belangenbehartiger Dominique Sprengers is vanuit de BVN academie betrokken bij de ontwikkeling van de e-learning.

“Met de online module kunnen onze belangenbehartigers zelfstandig leren wat Samen Beslissen betekent. Patient advocates en vrijwilligers krijgen inzicht in hoe belangenbehartiging bij Samen Beslissen eruit kan zien.” - Dominique Sprengers

Uit onderzoek blijkt dat patiënten door samen te beslissen meer informatie krijgen die voor hen belangrijk is, beter keuzes kunnen maken en meer tevreden zijn over de manier waarop deze keuzes worden gemaakt. In de e-learning wordt door middel van filmpjes, cases, opdrachten, vragen en theorie deze basiskennis uitgelegd. Door de informatie over Samen Beslissen aan te bieden, kunnen onze vrijwilligers het gebruiken in het gesprek met zorgverleners en lotgenoten. Zowel artsen als patiënten maken op deze manier kennis met Samen Beslissen, waardoor het beter en vaker toegepast kan worden.

Ook Maaike Schuurman, belangenbehartiger Samen Beslissen, en vrijwilligers Sue Peterse en Noortje van Willegen hebben meegeholpen in de ontwikkeling van de online cursus. Sue en Noortje hebben de e-learning onlangs getest.

Noortje: “Via de kennismodule kreeg ik op een laagdrempelige manier meer inzicht in wat Samen Beslissen precies inhoudt, wat het belang ervan is en hoe het in de spreekkamer vorm krijgt. Ik denk dat de module een mooie basis is voor patiëntvertegenwoordigers om het gesprek aan te gaan met zorgverleners en patiënten.”

Deze zomer is de e-learning ‘Samen Beslissen voor patiëntvertegenwoordigers’ klaar voor gebruik. We houden onze vrijwilligers op de hoogte hoe ze tegen die tijd aan de cursus kunnen deelnemen.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!