Persbericht: Minimaal 1.000 borstkankerpatiënten per jaar nu geen toegang tot goedgekeurde medicatie

medicijnen

Hoge prijzen van fabrikanten. Verzekeraars die het werk van de eerdere beoordelingscommissie in twijfel trekken en daarmee beschikbaarheid tegenhouden. En een minister die besluit dat een goedgekeurd middel te duur is. Verschillende oorzaken, waardoor 1.000 borstkanker patiënten per direct geen toegang hebben tot medicatie.

Op 15 mei werd duidelijk dat een kleine meerderheid van oncologen nieuwe criteria vaststelde, onder andere om bij te dragen aan bezuinigingen in de zorg. Oncologen hebben hierover gestemd in de vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie. Maar er is geen berekening dat deze maatregel ook écht bezuinigingen op gaat leveren. Borstkankervereniging Nederland is hier boos over en maakt zich grote zorgen hoe dit kan gebeuren ten koste van de borstkankerpatiënten. Deze besluiten beïnvloeden direct het leven en de behandelopties van borstkanker patiënten. Of leiden zelfs tot hun dood. Bij één van de middelen geldt dit voor minimaal 1.000 patiënten per jaar. Misschien wordt medicatie, die op dit moment in Nederland wél wordt verstrekt, herbeoordeeld en is dan niet langer beschikbaar.

Ingerid en Natalie zijn twee patiënten die last hebben van de maatregelen en het handelen van alle betrokken partijen. Ingerid schreef hierover een brief naar het Ministerie van VWS. Een andere patient (zij is intussen helaas overleden) deelde haar verhaal op de website van BVN. Ze vragen zich af hoe dit mogelijk is in een welvarend land als Nederland.

Als borstkankerpatiënt kom je in een nieuwe wereld terecht. Je verwacht dat firma’s die medicijnen maken het beste voor hebben met patiënten, dat ze maatschappelijk betrokken zijn en dat artsen je in de eerste plaats zo gezond mogelijk willen maken. Daar hoort het uitvoerig bespreken van de voor- en nadelen van behandelingen bij. BVN is een patiëntenorganisatie en is ervan overtuigd dat borstkankerpatiënten heel goed in staat zijn om zelf aan te geven waar zij voor willen kiezen: wel of geen behandeling.

BVN is ook van mening dat de gezondheidskloof door deze ontwikkelingen alleen maar groter wordt. Patiënten die mondig zijn, die de weg kennen, die toegelaten worden tot een studie of die erin slagen om een behandeling in het buitenland te krijgen, hebben een voorsprong ten opzichte van patiënten voor wie dit alles niet geldt.

De borstkankerpatiënten zijn de dupe van deze nare ontwikkelingen. BVN roept samen met hen de farmaceuten op om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus te nemen. BVN roept verzekeraars op (via CIEBAG) om per direct pembrolizumab in het verzekerde pakket op te nemen, zodat serieus onderzoek gedaan kan worden naar de lange termijn werking in de praktijk. En BVN roept de oncologen op om zich te richten op het welzijn van de patiënt. Als medicatie door de EMA positief beoordeeld is, zouden zij zich er sterk voor moeten maken dat het beschikbaar is en blijft voor iedere patiënt die ervoor in aanmerking komt.

Dit persbericht is door BVN op 15 mei verstuurd.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!