Platform uitgezaaide borstkanker in ontwikkeling

bij de start van platform uitgezaaide borstkanker

Een platform voor mensen die behoefte hebben aan informatie op maat over uitgezaaide borstkanker. 

Vorige maand gaf Cristina het startsein voor de ontwikkeling van een nieuw platform voor patiënten met uitgezaaide borstkanker. Cristina: “Mensen die te maken hebben met uitgezaaide borstkanker hebben vaak een andere informatiebehoefte dan andere borstkankerpatiënten. Goede, toegankelijke informatie is belangrijk, maar iedere patiënt heeft eigen wensen en verwachtingen. We willen ervoor zorgen dat informatie zoveel mogelijk op maat beschikbaar is. Dat je kunt vinden wat je wilt weten, en dat je niet hoeft te lezen en horen wat je (nog) niet wilt weten. Dat is een hele uitdaging, maar op die manier willen we dit platform inrichten. BVN doet dit samen met ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals en verschillende organisaties.” 
 
Aan tafel ruim tien meedenkers, die in deze ontwikkelfase hun steentje willen bijdragen. Zoals Paola, verpleegkundig consulent uitgezaaide borstkanker. “Als iemand de diagnose uitgezaaide borstkanker krijgt, is dat een zeer ontwrichtende boodschap. Het is zó belangrijk dat er dan een plek is waar iemand terecht kan voor goede informatie! Zodat een patiënt het gevoel krijgt zelf iets te kunnen doen. Dat ze eigen regie houdt en zelf keuzes kan maken.” Ook ervaringsdeskundige Lettie vertelde waarom zij wil bijdragen aan dit platform: “Ik vind het belangrijk dat je voor deze doelgroep toegankelijke informatie aanbiedt die aansluit bij waar iemand op dat moment aan toe is. Zo’n platform kan laten zien dat je er niet alleen voor staat.”

We zijn intussen volop aan de slag met de realisering van het platform. Op 4 november 2023 wordt het platform gelanceerd, tijdens het patiëntensymposium Ik Leef met uitgezaaide borstkanker in Maastricht.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!