Reactie BVN op bericht over verschil in aanpak gemeenten bij ondersteuning van mensen met kanker

Gezin

Als je niet kunt werken omdat je kanker hebt, krijg je geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De gemeente kan dan hulp bieden, maar of en hoe dat gebeurt, verschilt per gemeente”. Dit bericht verscheen vandaag op Nu.nl.  Hierdoor kunnen schrijnende situaties ontstaan. 

BVN vraagt namens haar achterban aan alle gemeenten en aan de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) om zoveel mogelijk in overleg met de (borstkanker)patiënten die dit raakt te zoeken naar hoe zij hierin ondersteund kunnen worden. Dat zal in de meeste gevallen om maatwerk vragen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een Sociaal Medische Indicatie, of het soepel hanteren van de WMO-regels bij een aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning.

Als in een gezin een ouder borstkanker krijgt, lukt het soms zowel niet meer om te werken, als om alle organisatie rondom het gezin vol te houden. Als deze gezinnen door gebrek aan ondersteuning omvallen, zijn er alleen maar verliezers. BVN pleit ervoor om hen te helpen met de mogelijkheden die er zijn, op een zo eenvoudig mogelijke manier. Mensen met borstkanker hebben al genoeg aan hun hoofd met hun ziekte en hun behandeling. Een gemeente die meedenkt is dan van grote waarde.

(gepubliceerd op 10-08-23)

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!