Siliconen borstimplantaten: dit zijn jullie ervaringen

Anderhalve week geleden vroegen we aan mensen die een borstreconstructie met siliconen prothese(s) hebben ondergaan naar hun ervaringen. De aanleiding is onder andere de berichtgeving van eind 2018 in de media over de ‘implant files’; het onderzoek van journalisten naar de veiligheid van, en controle op, medische implantaten.

Hieronder vind je de samenvatting van de ervaringen van 428 mensen met siliconen borstimplantaten. In deze B-forcevraag ligt de focus op mogelijke zorgen naar aanleiding van de berichtgeving en in hoeverre men het verwijderen van een implantaat overweegt.

Het resultaat

Als eerste vroegen we in hoeverre mensen op de hoogte zijn van het nieuws over dit onderwerp (de ‘implant files’ zoals bij o.a. Radar en Trouw). Dit blijkt inderdaad het geval: de helft (50%) heeft er wel iets over gehoord en 40% volgt de berichtgeving zelfs op de voet. 11% was er niet mee bekend.

"De mijne zit er net anderhalf jaar in en de risico's zijn nog niet voldoende bekend. Ik houd een vinger aan de pols en volg nauwlettend de meldingen hierover."

Ook vroegen we in hoeverre je je zorgen maakt over gezondheidsrisico’s vanwege siliconen borstimplantaten. De onderstaande grafiek geeft de verdeling van de antwoorden weer. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

tabel siliconen borstimplantaat

In bovenstaande grafiek is zichtbaar dat men behoorlijk verdeeld is in de mate van zorgen over gezondheidsrisico’s. Dat uit zich in het gemiddelde cijfer van een 5,6.

"Op dit moment vind ik 'plat' door het leven gaan geen optie voor mij. Een reconstructie met eigen weefsel kan pas veel later i.v.m. bestralingen. Ook zijn er op dit moment geen super duidelijke berichten dat de implantaten die ik heb gevaarlijk zijn. Ik maak me wel zorgen maar probeer me niet te laten leiden door angst."

"Ik heb wel contact gezocht met het ziekenhuis om exact te horen welk implantaat bij mij is gebruikt. Een jaar of 7 geleden heb ik dit ook gedaan n.a.v. berichten destijds. Toen was er geen risico."

Mensen die zich relatief veel zorgen maken (cijfers 7 tot en met 10) volgen vaker het nieuws op de voet (62%) dan mensen die zich enigszins zorgen maken (cijfers 4 tot en met 6; 25%) of geen tot weinig zorgen ervaren (cijfers 1 tot en met 3; 12%). Of de zorgen worden vergroot door berichtgeving in de media kunnen we hiermee echter niet vaststellen (geen oorzakelijk verband).

Wij vroegen ons af of men het verwijderen van siliconen implanta(a)t(en) overweegt vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s. Onderstaand figuur geeft de uitkomsten weer.

siliconen borstimplantaten

Ruim een derde (37%) overweegt geen explantatie. Een deel heeft al een explantatie ondergaan (10%) en 21% overweegt dit. In het laatste geval vaker alleen als de zorgverzekeraar dit vergoedt. Bijna een derde (32%) weet het niet.

 “Dit zal ik zeker doen als er aangetoond is dat mijn implantaten inderdaad risico's geven voor mijn gezondheid. In dat geval ga ik ervan uit dat mijn zorgverzekeraar dit vergoedt.”

Uit analyse blijkt dat hoe meer zorgen men heeft, hoe vaker men geneigd is om een explantatie van de siliconenprothese(s) te ondergaan. Ruim een derde (37%) van de mensen die zich veel zorgen maakt, overweegt explantatie. Bij mensen die zich enigszins zorgen maken is dit 13%. Bij mensen die zich geen tot weinig zorgen maken overweegt slechts 3% dit.

Tot slot vroegen we naar een toelichting. Samenvatting van enkele veel genoemde reacties:

  • Zolang er geen ‘hard bewijs’ is maak ik me geen zorgen
  • Ik ervaar geen klachten / ik ben er blij mee
  • Ik laat het van informatie van het ziekenhuis / de plastische chirurg afhangen
  • Ik ervaar klachten / ik heb al een explantatie ondergaan
  • Ik weet nog niet genoeg van het onderwerp
  • Ik sta op de wachtlijst voor een operatie met lichaamseigen weefsel (bijv. DIEP)

“Ik heb dit besproken met mijn plastisch chirurg en zij heeft mij verzekerd dat ze contact opneemt met al haar patiënten als er echt bewezen is dat er een risico is op gezondheidsproblemen. Hier vertrouw ik op.”

Actie BVN

Er is op dit moment helaas veel onbekend over siliconenimplantaten. Een nieuwe wet zal er hopelijk voor zorgen dat er meer duidelijkheid komt. Deze gaat in mei 2020 in. Vanaf dan moeten nieuwe medische hulpmiddelen - zoals siliconen borstimplantaten - strenger worden onderzocht en beoordeeld. Voor bestaande hulpmiddelen geldt dat zij een herbeoordeling krijgen.

Borstkankervereniging Nederland volgt de discussie op de voet, blijft jullie signalen bundelen en heeft contact met het ministerie van VWS, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen (NVPC) over dit onderwerp. Ook verdiept BVN zich de komende tijd samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Patiëntenfederatie Nederland verder in de nieuwe wetgeving. Deze B-force resultaten zullen we ook delen met de NVPC – de beroepsvereniging van plastisch chirurgen.

Meer informatie

Risico’s

We weten niet precies welke risico’s siliconen borstimplantaten hebben, maar ze lijken nu klein. Nationaal en internationaal wordt er onderzoek gedaan, wat BVN toejuicht. Mocht blijken dat bepaalde soorten implantaten toch niet veilig te zijn of dat sommige vrouwen meer risico lopen op bijwerkingen, dan zal BVN vanuit het borstimplantatenregister hierover worden geïnformeerd. Wij houden je op de hoogte!

Zorgen bespreken

Uit de B-force uitvraag ‘Wat is jouw ervaring met siliconen borstimplantaten?’ is gebleken dat een deel zich zorgen maakt over de mogelijke gezondheidsrisico’s van hun borstimplantaat. Dat zich problemen kunnen voordoen, is bekend bij plastisch chirurgen. Zij hebben afgesproken dat ze deze registreren in de DBIR, het Nederlandse borstimplantaten register. Klik hier voor onze pagina met veel gestelde vragen. Heb je daarna toch nog (medische) vragen? Neem dan contact op met je plastisch chirurg.

Melden van problemen

Naast het bespreken van eventuele problemen en zorgen met je plastisch chirurg, zijn er ook twee officiële plekken waar je melding kunt doen:

Dossier borstreconstructie

Wil je weten wat er nog meer mogelijk is op het gebied van borstreconstructie? In het dossier borstreconstructie vind je betrouwbare informatie die samen met deskundigen is samengesteld.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!