Veerkracht: Een beweegprogramma speciaal voor mensen met uitgezaaide borstkanker

Bewegen is altijd goed, ook als je borstkanker hebt of hebt gehad. Voor kankerpatiënten zijn er speciale OncoFit programma’s die gericht zijn op herstel. Wanneer je uitgezaaide borstkanker hebt, is een programma op maat extra belangrijk. Het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en VUmc ontwikkelden daarom het beweegprogramma Veerkracht, speciaal voor mensen met uitgezaaide borstkanker.

Bij uitgezaaide borstkanker is de belastbaarheid van mensen vaak wisselend. Doelen die zij in deze fase stellen, kunnen anders zijn dan die van borstkankerpatiënten zonder uitzaaiingen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mensen met uitgezaaide borstkanker vaak gewrichtsklachten hebben en dat ze zich onzeker voelen over hoe ze veilig kunnen bewegen. Beweging op maat is daarom extra belangrijk.

Veerkracht programma

Niet alleen voor patiënten, maar ook voor therapeuten kan het lastig zijn om met de situatie om te gaan. Veerkracht schenkt hier extra aandacht aan, met aangepaste trainingsprotocollen bij uitzaaiingen in de botten. Het programma bestaat uit fysiotherapeutische begeleiding op maat op basis van een beweegprogramma en coaching, eventueel ondersteund door een E-health programma. Het doel van Veerkracht is om de fitheid en het welzijn van mensen met uitgezaaide borstkanker te vergroten. Op die manier kan de kwaliteit van leven behouden blijven of worden verbeterd.

Positieve resultaten

De afgelopen jaren hebben mensen met uitgezaaide borstkanker deel kunnen nemen aan een studie om het Veerkracht programma te evalueren. Er zijn resultaten van 42 mensen bekend. De helft van de deelnemers gaf aan dat zij haar doelen, zoals fitter worden of beter kunnen traplopen, helemaal of grotendeels had behaald. Nog eens een derde van de patiënten had haar doelen gedeeltelijk behaald. Het enthousiasme onder de deelnemers over het project was groot. Het overgrote deel van hen (85%) zou het programma aan andere mensen met uitgezaaide borstkanker aanbevelen.

De rol van BVN

Borstkankervereniging Nederland was van begin af aan betrokken bij het Veerkracht project. Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met uitgezaaide borstkanker en bekendheid van en doorverwijzing naar niet-klinische zorg zoals fysiotherapie, zijn twee van de tien doelen van de internationale ABC verklaring. In 2019 heeft onze expertgroep uitgezaaide borstkanker deze verklaring vertaald en ondertekend. Met de ABC verklaring werken we de komende jaren aan een betere zorg voor mensen met uitgezaaide borstkanker in Nederland.

Meer informatie

Deelnemende fysiotherapeuten zijn allemaal aangesloten bij Onconet en hebben voor het onderzoek een speciale scholing gehad. Via de zorgzoeker van Onconet vind je fysiotherapeuten met deskundigheid op het gebied van kanker in jouw eigen omgeving. Of vraag je fysiotherapeut of hij/zij bekend is met Veerkracht.

Wil je meedoen aan een onderzoek naar beweging bij uitgezaaide borstkanker? Op dit moment loopt de EFFECT-studie. Kijk voor meer informatie op kanker.nl.

Meer informatie over uitgezaaide borstkanker vind je hier.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!