Voorloper BVN presenteert op 22 maart kennis over Samen Beslissen

BVN werkte de afgelopen jaren samen met zorgverleners uit allerlei ziekenhuizen met de focus op Samen Beslissen. Daarbij staan de volgende vragen steeds centraal: Waar staan we nu als het gaat om goed Samen Beslissen in de spreekkamer? Hoe kan dit beter? Wat zijn drempels? Wat ondersteunt hierbij? Hiermee deden we veel ervaring op in het daadwerkelijk implementeren van Samen Beslissen in de praktijk en wat er voor nodig is om dit goed te doen, op een manier die inspireert. Tijdens de online conferentie ‘Samen beslissen met uitkomstinformatie: een koel hoofd en een warm hart!’ delen we onze ervaringen met Samen Beslissen.

De focus van de bijeenkomst ligt op de resultaten vanuit het implementatieprogramma ‘Beslist samen!’ en het ‘Santeon Experiment Uitkomstindicatoren’. Deze projecten zijn er om het in de spreekkamer het Samen Beslissen van arts en patiënt over de best passende behandeling beter te laten verlopen. Borstkankervereniging Nederland werkte aan beide projecten mee. Zo ontwikkelden we voor Beslist samen! met het Erasmus MC een patiëntendashboard met gepersonaliseerde uitkomstinformatie ter ondersteuning van het Samen Beslissen. Belangenbehartiger Maaike Schuurman vertelt hier tijdens de online conferentie op 22 maart meer over. Ook verwoordt zij in een online talkshow de visie van BVN op Samen Beslissen. Onze belangenbehartiger Mirjam Velting deelt samen met borstkankerchirurg Yvonne van Riet de eerste ervaringen met de ontwikkelde keuzehulp nacontrole. Als BVN kijken we altijd samen met ervaringsdeskundigen naar wat patiënten belangrijk vinden, zo ook in deze projecten.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!