Vandaag start landelijke campagne Samen Beslissen

Vroeger bepaalde de arts wat de beste behandeling was. Nu weten we dat het beter is als de behandeling ook past bij je eigen leven. Door hierover in gesprek te gaan met je arts, kun je samen een weloverwogen beslissing maken. Toch is dit niet altijd makkelijk. Daarom lanceert Patiëntenfederatie Nederland vandaag de campagne Samen Beslissen. Als voorloper Samen Beslissen steunt Borstkankervereniging Nederland dit initiatief van harte.

Hoe verloopt Samen Beslissen?

Samen Beslissen verloopt in vier stappen, vaak verdeeld over een paar gesprekken. Dit proces zal steeds weer van toepassing zijn als er in jouw traject keuzes gemaakt moeten worden, groot of klein. Wat zijn de medische mogelijkheden? Welke impact hebben de behandelingen mogelijk op je dagelijks leven? Wat zijn de gevolgen als je geen behandeling ondergaat? En wat is voor jou belangrijk in je leven? Pas als dat duidelijk is, kun je samen met je arts een weloverwogen beslissing nemen.

Campagne Samen Beslissen

Patiënt en zorgverlener hebben elkaar nodig om tot goede zorg te komen. Door samen te beslissen zijn mensen tevredener over de zorg die zij krijgen en trouwer aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken. Toch gaat het niet vanzelf. Met de campagne Samen Beslissen geven we patiënten en zorgverleners tips en hulpmiddelen om beter en vaker samen te beslissen. De campagne start vandaag en zal anderhalf jaar duren.

Op de website www.begineengoedgesprek.nl lees je hoe je samen beslist over de beste zorg en waarom dat nodig is.

“De dokters hebben de theorie, ik de praktijk. Het zou zo mooi zijn als ze daar meer naar luisterden. Meer oog hebben voor wat er omgaat in degene die borstkanker heeft” – Debbie Koster

Ervaring met Samen Beslissen

Debbie Koster (54) kreeg drie jaar geleden voor de tweede keer borstkanker met uitzaaiingen. Wat haar zeker niet hielp, was dat er in het ziekenhuis weinig aandacht was voor haar. De mens achter de patiënt. Haar verhaal lees je hier.

Meer informatie

Het is belangrijk om de tijd te nemen voor het nemen van beslissingen en om je goed voor te bereiden. Wij helpen je hierbij door je informatie en ondersteuning te bieden.

Wat kun je zelf doen om samen met je arts tot een goed besluit te komen? Dat lees je in onze patiëntenfolder Samen Beslissen.

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!