Wat betekent het coronavirus voor de behandeling van kanker?

Het coronavirus (COVID-19) zal zich naar verwachting verder uitbreiden in Nederland. Mensen die behandeld worden voor kanker vallen binnen de groep kwetsbare mensen voor wie het virus een risico vormt. Hier lees je op welke manier alle medisch specialisten er gezamenlijk voor zorgen dat de risico’s voor jou en de nadelige gevolgen voor je behandeling zo veel mogelijk worden beperkt.

De medisch specialisten doen hun uiterste best om kankerpatiënten zo veilig mogelijk door deze periode heen te helpen én hen optimaal en naar de laatste inzichten te behandelen. Kankerspecialisten in Nederland en internationaal hebben hun kennis en inzichten gebundeld met betrekking tot de gevolgen van het coronavirus op kankerbehandelingen. Zij staan in nauw contact met elkaar om de laatste ontwikkelingen te bespreken en het beleid voor mensen die behandeld worden voor kanker, op de meest actuele inzichten af te stemmen.

Persoonlijk advies

De medisch specialisten bekijken per patiënt hoe zij de risico’s van het coronavirus zo laag mogelijk kunnen houden. Dit doen zij aan de hand van bovengenoemd beleid. Voor kankerpatiënten kan een bezoek aan of opname in het ziekenhuis op dit moment risicovol zijn. Soms kan ook de kankerbehandeling zelf maken dat je weerstand slechter is, waardoor je meer kans hebt om zieker te worden als je het coronavirus krijgt, dan iemand die gezond is. Je behandelend arts zou daarom kunnen adviseren om een chemo- of immunotherapie pas op een later moment op te starten, of om een operatie of bestraling uit te stellen.

Nauw overleg en veiligheid voorop

Jouw medisch specialist zal in een persoonlijk gesprek (mogelijk telefonisch of in een video consult) jouw situatie uitleggen. Een eventuele verandering of aanpassing in behandeling is altijd in overleg met jou en enkel als jouw situatie dit toelaat. De beslissingen die nu worden genomen zijn bedoeld om jou als kankerpatiënt geen onnodig risico te laten lopen.

Anti-hormonale therapie

Alleen anti-hormonale therapie verlaagt de weerstand niet.

Bestralingsschade longen

Voor zover nu bekend geeft bestralingsschade in de longen over het algemeen geen verhoogd risico. Je kunt dit het beste bespreken met je (huis)arts. 

Contact met lotgenoten

Heb je vragen over je behandeling, neem dan contact op met je eigen arts. Wil je in contact komen met lotgenoten? Dan kun je bellen of mailen:

  • Stel je vraag telefonisch. We zijn bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 12.30 uur via het telefoonnummer (030) 291 72 20
  • Stel je vraag online via ons Serviceteam.

Hier lees je ons eerdere bericht met vragen en antwoorden over corona.

Dit bericht is opgesteld door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) in afstemming met de samenwerkende medisch specialisten in de oncologie (SONCOS).

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!